ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2023 ГОДИНА /МАГИСТРИ/

ЗА ДА ПОДАДЕТЕ ДОКУМЕНТИ ОНЛАЙН Е НЕОБХОДИМО ДА ПРИТЕЖАВАТЕ ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 
 
  Вход за регистрирани: E-mail   
  Парола   
   
 
За РЕГИСТРАЦИЯ прочетете внимателно следните указания:
 

Уважаеми кандидат-студенти, в няколко стъпки Вие можете да кандидатствате за обучение в образователно-квалификационна степен „Магистър“ след висше образование

 1. Посетете сайта на Технически университет Варна и прочетете всички публикувани документи в раздел „Прием“, подраздел „Прием ОКС Магистър“

Изисквания за кандидатстване:

 • Онлайн заявление за участие в конкурса могат да подадат кандидати, чийто успех от дипломата за завършена степен на висше образование е не по-нисък от „Добър“. Този успех е средноаритметичната стойност на средния успех от семестриалните изпити в дипломата и средния успех от дипломирането (оценки от държавни изпити и/или оценки от дипломна работа).
 • Кандидат-студентите, завършили образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър по…“ могат да кандидатстват само за специалности от същото професионално направление.
 1. Регистрирайте се за участие в конкурса по документи, като попълнете електронната бланка. (Зададените от Вас e-mail и парола се използват за достъп до акаунта ви в системата.) Натиснете бутона „Следваща стъпка“.
 2. Попълнете необходимите данни, относно предпочитани специалности и ги подредете в желания от Вас ред. Натиснете бутона „Следваща стъпка“.
 3. Уверете се, че не сте допуснали грешки и натиснете бутона „Следваща стъпка“.
 4. Последната страница дава възможност за проверка на въведената от Вас информация. В тази стъпка е необходимо да прикачите пълно копие на Вашата диплома за завършено висше образование. Прикачването трябва да бъде в един файл (PDF, JPG, ZIP, RAR до 10 MB). За записване натиснете бутона „Запис“.
 5. След проверка на Вашата диплома, Вие ще получите съобщение на електронната си поща, че документите Ви са приети и можете да заплатите кандидатстудентска такса и такса за обработка на документите Ви.
 6. Таксите може да бъдат заплатени в произволна банка или чрез Изипей по сметката на ТУ - Варна в обслужващата търговска банка:

БАНКА ДСК АД
IBAN: BG08STSA93003116000301
BIC: STSABGSF
Титуляр: Технически университет - Варна

във вносната бележка за "задължено лице" се изписва името – собствено, бащино и фамилно и ЕГН на кандидат-студента. За "основание на плащане" се изписва "кандидатстудентска такса".

 1. През акауна ви прикачете копие на платежното нареждане. Прикачването трябва да бъде в един файл (PDF, JPG, ZIP, RAR до 10 MB).
  Оригиналът на платежното нареждане се прилага при записване на кандидат-студента.
 2. След потвърждаване на плащането в акаунта Ви, до 3 (три) работни дни, ще бъде изпратено потвърждение за участието Ви в класиране.
 3. Технически университет-Варна притежава удостоверение от Комисията за защита на личните данни и може да бъде администратор на същите.
 4. За контакт пишете на адрес: ksp@tu-varna.bg
  Телефон за връзка:0899904989 и 0878148135
 5. ДЕКЛАРИРАМ,
  Съгласен/на съм Технически университет – Варна да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно разпоредбите на Закон за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 – относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни. Давам съгласиe за обработване на личните ми данни за следните цели:
  - Кандидатстване в ТУ – Варна за учебната 2023/2024 г.;
  Запознат/а съм с:
  • Целта и средствата за обработка на личните ми данни;
  • Правото да оттегля съгласието си по всяко време, като оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне;
  • Доброволния характер на предоставянето на данните;
  • Правото на достъп, коригиране и изтриване на събраните данни.

 6. След като прочетете изцяло указанието и сте съгласни с него, натиснете бутона “Регистрирай се”.

 
ЗА УЧАСТИЕ -