ГРАФИК
за изборни процедури
за попълване състава на Академичен съвет на
Технически университет-Варна
/частични избори - мандат 2019-2023 г./

 

  • 28.09.2021г. - 08.10.2021г. Кампания за депозиране на предложения за кандидатури;
  • 14.10.2021г. Краен срок за изготвяне на доклад от Комисията по подготовка на изборите с писмена мотивировка за допускане и недопускане на кандидатури;
  • 18.10. 2021г. Краен срок за депозиране на жалби пред Академичен съвет от недопуснатите кандидати;
  • 25.10. 2021г. Провеждане на Академичен съвет и взимане решение по жалбите, ако има такива;
  • 26.10. 2021г. Краен срок за изготвяне на окончателните списъци с кандидатури по квоти;
  • 02.11. 2021г. Дата на провеждане на Общо събрание на университета - по кореспондентен път.

 

приет на Академичен съвет с пр. №38 / 27.09.2021 г.