Г РА Ф И К

 за изборни процедури

за попълване на Академичен съвет на Технически университет-Варна

  • 12.01.2022 – 19.01.2022г. Кампания за депозиране на предложения за кандидатури;
  • 24.01.2022г. Краен срок за изготвяне на доклад от Комисията по подготовка на изборите с писмена мотивировка за допускане и недопускане на кандидатури;
  • 27.01.2022г. Краен срок за депозиране на жалби пред Академичен съвет от недопуснатите кандидати;
  • 31.01.2022г. Провеждане на Академичен съвет и взимане решение по жалбите, ако има такива;
  • 02.02.2022г. Краен срок за изготвяне на окончателните списъци с кандидатури по квоти;
  • 11.02.2022г. Дата на провеждане на Общо събрание на университета – по кореспондентен път.