Забележка: НСДО – Несубсидирано от държавата обучение; СДО – Субсидирано от държавата обучение; 

Име, презиме, фамалия Поредност на желанията форма на обучение бр. семестри финансиране
Адриан Илиев Хараланов Възобновяеми енергийни източници Задочно 3 сем НСДО
Айля Айдънова Юсеинова Топлотехника и ВЕИ Задочно 6 сем НСДО
Айхан Абилов Якубов Софтуерно инженерство Редовно 3 сем СДО
Александро Маринов Георгиев Софтуерно инженерство Редовно 3 сем СДО
Александър Борков Гарнизов Електроенергиен мениджмънт Задочно 4 сем НСДО
Александър Василев Господинов Системи за изкуствен интелект Редовно 3 сем СДО
Александър Георгиев Илиев Топлотехника и ВЕИ Задочно 6 сем НСДО
Александър Димитров Александров ЕСЕОП Редовно 3 сем СДО
Александър Росенов Георгиев Системи за изкуствен интелект Редовно 3 сем СДО
Александър Станимиров Иванов Електроенергийни системи Редовно 3 сем СДО
Ангел Асенов Ангелов Корабостроене и морска техника Задочно 3 сем НСДО
Ангелина Станимирова Димитрова Електроника Редовно 3 сем СДО
Андриян Цветелинов Тошев Електротехника Задочно 3 сем НСДО
Анита Живкова Георгиева Инженерна екология Задочно 3 сем НСДО
Антоанета Димова Аврамова Киберсигурност Редовно 3 сем СДО
Антон Росенов Алексиев Корабни машини и механизми Задочно 6 сем НСДО
Атанас Вълканов Вълканов Телекомуникации и мобилни технологии Редовно 4 сем СДО
Атанас Георгиев Шахов Химическо машиностроене Задочно 3 сем НСДО
Биляна Иванова Илиева Софтуерно инженерство Редовно 3 сем СДО
Богдан Илиев Генов Компютърни мрежи и комуникации Редовно 3 сем СДО
Божидар Бориславов Стоянов Софтуерно инженерство Редовно 3 сем СДО
Борис Веселинов Василев Индустриален мениджмънт Задочно 4 сем НСДО
Борис Владимиров Тонев Транспортна техника и технологии - след ОКС проф. Бак Задочно 5 сем НСДО
Боян Димов Неделчев Транспортна техника и технологии - след ОКС проф. Бак Задочно 5 сем НСДО
Валентин Димчев Петров ЕСЕОВТ Задочно 3 сем НСДО
Валентин Мирославов Йотов Електротехника Задочно 3 сем НСДО
Валя Венциславова Тулина Безопасни и здравословни условия на труд Задочно 4 сем НСДО
Велислава Латинова Величкова Електротехника Задочно 4 сем НСДО
Веселин Ивалинов Стоянов Корабостроене и морска техника Задочно 3 сем НСДО
Веселин Петров Зарев Електроенергийни системи Редовно 3 сем СДО
Виктор Бориславов Димитров Електроенергийни системи Редовно 3 сем СДО
Виктор Павлинов Пасков Софтуерно инженерство Редовно 3 сем СДО
Виктор Петков Машков Системи за изкуствен интелект Редовно 3 сем СДО
Вихрен Николаев Вълчев Корабостроене и морска техника Задочно 3 сем НСДО
Върбан Пламенов Върбанов Телекомуникации и мобилни технологии Редовно 3 сем СДО
Габриел Бисеров Иванов Телекомуникации и мобилни технологии Редовно 3 сем СДО
Галин Неделчев Неделчев Транспортна техника и технологии - след ОКС проф. Бак Задочно 5 сем НСДО
Генчо Минков Славов Електротехника Редовно 3 сем СДО
Георги Александров Абрашев Siemens PLS технологии за управление Редовно 3 сем СДО
Георги Даниелов Иванов Електротехника Редовно 3 сем СДО
Георги Димитров Камбуров Корабни машини и механизми Задочно 6 сем НСДО
Георги Димитров Ненков Възобновяеми енергийни източници Задочно 3 сем НСДО
Георги Димитров Радев Siemens PLS технологии за управление Редовно 3 сем СДО
Георги Иванов Георгиев Системи за изкуствен интелект Редовно 3 сем СДО
Георги Ивелинов Иванов Siemens PLS технологии за управление Задочно 3 сем НСДО
Георги Пламенов Димитров Корабни машини и механизми Задочно 6 сем НСДО
Георги Пламенов Николаев Киберсигурност Редовно 3 сем СДО
Георги Стоянов Радев Електротехника Редовно 3 сем СДО
Глория Дианова Николова Инженерна екология Задочно 3 сем НСДО
Дамян Любенов Грозев Компютърни мрежи и комуникации Редовно 3 сем СДО
Даниел Атанасов Атанасов Системи за изкуствен интелект Редовно 3 сем СДО
Даниел Желязков Желязков Siemens PLS технологии за управление Задочно 3 сем НСДО
Даниел Митков Чолаков ЕСЕОВТ Редовно 3 сем СДО
Данчо Димитров Димитров Телекомуникации и мобилни технологии Редовно 3 сем СДО
Делян Дочев Джиговски Транспортна техника и технологии - след ОКС проф. Бак Задочно 5 сем НСДО
Денис Недялков Подиков Siemens PLS технологии за управление Задочно 3 сем НСДО
Денислав Недялков Гроздев Компютъризирани технологии в машиностроенето Задочно 3 сем НСДО
Деница Павлинова Жекова Семепроизводство и растителна защита Задочно 2 сем НСДО
Деница Русева Сърменова Безопасни и здравословни условия на труд Задочно 4 сем НСДО
Десислава Йорданов Петкова Химическо машиностроене Задочно 4 сем НСДО
Десислава Красимирова Къстева Киберсигурност Редовно 3 сем СДО
Деян Атанасов Атанасов ЕСЕОП Задочно 4 сем НСДО
Диана Миткова Николова Siemens PLS технологии за управление Задочно 3 сем НСДО
Диляна Николова Ганева Социален мениджмънт Задочно 4 сем НСДО
Димо Канев Медникаров Siemens PLS технологии за управление Дистанц 3 сем НСДО
Димо Петров Тодоров Електроенергийни системи Задочно 4 сем НСДО
Диян Иванов Костадинов Софтуерно инженерство Редовно 3 сем СДО
Доника Радославова Николова - Сотирова Управление на качеството Задочно 4 сем НСДО
Драгомир Деянов Дочев Киберсигурност Редовно 3 сем СДО
Елица Руменова Върбанова Топлотехника и ВЕИ Задочно 6 сем НСДО
Емил Мирославов Георгиев Киберсигурност Редовно 3 сем СДО
Емил Стоянов Колев Социално предприемачество Задочно 3 сем НСДО
Емилиян Ивелинов Донев Съвременни технологии в земеделието Задочно 5 сем НСДО
Ешреф Реджеб Моллаюсеин Транспортна техника и технологии Задочно 3 сем НСДО
Жана Красимирова Колева Топлотехника и ВЕИ Задочно 6 сем НСДО
Желязко Димитров Нарлиев Софтуерно инженерство Редовно 3 сем СДО
Живко Димитров Спасов Киберсигурност Редовно 3 сем СДО
Живко Росенов Русев Софтуерно инженерство Редовно 3 сем СДО
Здравко Михов Стоянов Семепроизводство и растителна защита Задочно 2 сем НСДО
Ива Цветанова Кръстева Компютърни мрежи и комуникации Редовно 3 сем СДО
Ивайло Антонов Илиев Проектиране на морски уредби и системи Задочно 4 сем НСДО
Ивайло Красимиров Иванов Съвременни технологии в земеделието Задочно 5 сем НСДО
Ивайло Стилиянов Георгиев Системи за изкуствен интелект Редовно 3 сем СДО
Иван Валентинов Иванов Семепроизводство и растителна защита Задочно 2 сем НСДО
Иван Георгиев Андреев Транспортна техника и технологии Задочно 5 сем НСДО
Иван Иванов Налбантов Електроенергийни системи Редовно 3 сем СДО
Ивелин Желев Иванов Транспортна техника и технологии - след ОКС проф. Бак Задочно 5 сем НСДО
Иглика Кънева Ефтимова Инженерна екология Задочно 3 сем НСДО
Илиян Величков Илиев Siemens PLS технологии за управление Задочно 3 сем НСДО
Йордан Атанасов Йоргов Електротехника Задочно 3 сем НСДО
Йордан Марчев Жеков Електроенергийни системи Редовно 3 сем СДО
Йордан Пламенов Ников Компютърни мрежи и комуникации Редовно 3 сем СДО
Ирина Живкова Иванова Софтуерно инженерство Редовно 3 сем СДО
Калоян Мирославов Соленков Електроника Редовно 3 сем СДО
Кирил Красенов Райчев Индустриален дизайн Редовно 4 сем СДО
Кирил Николинов Колев Транспортна техника и технологии Задочно 3 сем НСДО
Кольо Ивелинов Колев Възобновяеми енергийни източници Задочно 3 сем НСДО
Константин Мариянов Топалов Корабни машини и механизми Задочно 6 сем НСДО
Костадин Георгиев Шалапатанов Siemens PLS технологии за управление Задочно 3 сем НСДО
Костадин Иванов Власев Семепроизводство и растителна защита Задочно 3 сем НСДО
Красимир Георгиев Аладжов Siemens PLS технологии за управление Редовно 3 сем СДО
Красимир Николаев Кръстев Компютърни мрежи и комуникации Редовно 3 сем СДО
Кристина Милчева Манолова Системи за изкуствен интелект Редовно 3 сем СДО
Кристиян Илиенов Илиев Системи за изкуствен интелект Редовно 3 сем СДО
Лазар Трифонов Лазаров ЕСЕОП Редовно 3 сем СДО
Любомир Георгиев Нинов Топлотехника и ВЕИ Задочно 6 сем НСДО
Любомир Николов Костадинов Транспортна техника и технологии - след ОКС проф. Бак Задочно 5 сем НСДО
Любомир Си Бао Пейдзю Ван Индустриални роботизирани системи и автоматизация Задочно 3 сем НСДО
Любомир Си Бао Пейдзю Ван Компютъризирани технологии в машиностроенето Редовно 3 сем СДО
Мариета Методиева Йорданова Киберсигурност Редовно 3 сем СДО
Марин Генчев Христов Софтуерно инженерство Редовно 3 сем СДО
Марин Сивелинов Сивов Електроенергийни системи Задочно 3 сем НСДО
Мария Йончева Каменова Електроенергийни системи Редовно 3 сем СДО
Марияна Раднева Неделчева ЕСЕОП Задочно 3 сем НСДО
Мартин Иванов Йосифов Siemens PLS технологии за управление Задочно 3 сем НСДО
Метин Исмаил Хюсеин Компютърни мрежи и комуникации Редовно 3 сем СДО
Миглена Венциславова Царянска Машиностроителна техника и технологии Задочно 4 сем НСДО
Милен Красимиров Сотиров Управление на качеството Задочно 4 сем НСДО
Мирослав Александров Мирчев Транспортна техника и технологии - след ОКС проф. Бак Задочно 5 сем НСДО
Мирослав Мирославов Пенчев Софтуерно инженерство Редовно 3 сем СДО
Мирослав Стоянов Георгиев ЕСЕОП Редовно 3 сем СДО
Мирослава Руменова Йорданова - Кателиева Индустриален дизайн Редовно 4 сем СДО
Михаил Жоров Атанасов Siemens PLS технологии за управление Дистанц 3 сем НСДО
Моника Красимирова Генова Киберсигурност Редовно 3 сем СДО
Надежда Тодорова Антова Индустриален дизайн Редовно 4 сем СДО
Найден Георгиев Найденов Химическо машиностроене Задочно 4 сем НСДО
Натали Димитрова Димитрова Инженерна екология Задочно 3 сем НСДО
Недко Добринов Недков Електроенергийни системи Редовно 3 сем СДО
Нели Лъчезарова Заркова Софтуерно инженерство Редовно 3 сем СДО
Нели Николова Тодорова Инженерна екология Задочно 3 сем НСДО
Никола Тодоров Димов Електроника Редовно 3 сем СДО
Николай Димитров Димитров Компютърни мрежи и комуникации Редовно 3 сем СДО
Николай Димитров Иванов Индустриални роботизирани системи и автоматизация Задочно 3 сем НСДО
Николай Илиев Генчев Химическо машиностроене Задочно 4 сем НСДО
Николай Каменов Геров Софтуерно инженерство Редовно 3 сем СДО
Николай Красимиров Николаев Електроенергийни системи Редовно 3 сем СДО
Николай Недков Хараланов Електротехника Задочно 4 сем НСДО
Николай Радев Колев Семепроизводство и растителна защита Задочно 2 сем НСДО
Олександър Сергийович Бузник Експлоатация на флота и пристанищата Задочно 3 сем НСДО
Онур Нури Яхя Възобновяеми енергийни източници Задочно 3 сем НСДО
Павел Иванчев Чалъков Транспортна техника и технологии - след ОКС проф. Бак Задочно 5 сем НСДО
Павел Миленов Павлов Електротехника Редовно 3 сем СДО
Павлин Драгомиров Щерев Системи за изкуствен интелект Редовно 3 сем СДО
Павлина Иванова Николаева Инженерна екология задочно 3 сем НСДО
Панайот Йорданов Йорданов Електротехника Задочно 3 сем НСДО
Панайот Косев Атанасов Системи за изкуствен интелект Редовно 3 сем СДО
Петко Каменов Стайков Софтуерно инженерство Редовно 3 сем СДО
Петко Христов Христов Компютърни мрежи и комуникации Редовно 3 сем СДО
Петър Иванов Христов Киберсигурност Редовно 3 сем СДО
Петър Маринов Радев Електроенергийни системи Редовно 3 сем СДО
Петър Русев Димитров Киберсигурност Редовно 3 сем СДО
Петър Стойков Димиев Химическо машиностроене Задочно 4 сем НСДО
Петър Стоянов Стоянов Социален мениджмънт Задочно 4 сем НСДО
Петър Цветанов Соколов Химическо машиностроене Задочно 4 сем НСДО
Петьо Рангелов Киров Семепроизводство и растителна защита Задочно 2 сем НСДО
Пламен Атанасов Пеев Телекомуникации и мобилни технологии Редовно 4 сем СДО
Пламен Валентинов Димитров Електроенергийни системи Редовно 3 сем СДО
Полина Петкова Кирилова Индустриален дизайн Редовно 4 сем СДО
Радослав Мартинов Пантелеев Софтуерно инженерство Редовно 3 сем СДО
Радостин Славов Радев Siemens PLS технологии за управление Редовно 3 сем СДО
Радостин Христофоров Ненов Системи за изкуствен интелект Редовно 3 сем СДО
Разим Наджи Наим Електроенергийни системи Редовно 3 сем СДО
Ренгин Фахри Иляз Компютъризирани технологии в машиностроенето - др. Спец. Задочно 3 сем НСДО
Росен Иванов Прашанов Електроенергийни системи Задочно 4 сем НСДО
Росен Яворов Лечев Софтуерно инженерство Редовно 3 сем СДО
Светлана Димитрова Димитрова Семепроизводство и растителна защита Задочно 2 сем НСДО
Светлозар Пламенов Сърменов Безопасни и здравословни условия на труд Задочно 4 сем НСДО
Светослав Емилов Стоянов Топлотехника (ВЕИ) Редовно 3 сем СДО
Светослав Илиев Георгиев Корабоводене Задочно 3 сем НСДО
Свилен Иванов Русев Електротехника (ВЕИ) Редовно 4 сем НСДО
Сибел Бедриева Алиосман Семепроизводство и растителна защита Задочно 2 сем НСДО
Силвия Веселинова Петрова Киберсигурност Редовно 3 сем СДО
Сияна Иванчева Иванова Инженерна екология Задочно 3 сем НСДО
Соня Сергеева Лазарова Софтуерно инженерство Редовно 3 сем СДО
Станислав Георгиев Станчев Електроенергийни системи Редовно 3 сем СДО
Станислав Димитров Митков Електроника Редовно 3 сем СДО
Станислав Димитров Петрушев Семепроизводство и растителна защита Задочно 2 сем НСДО
Станислав Ивайлов Монев Транспортна техника и технологии Задочно 3 сем НСДО
Станислав Людмилов Димитров Софтуерно инженерство Редовно 3 сем СДО
Стефан Антонов Георгиев Транспортна техника и технологии - след ОКС проф. Бак Задочно 5 сем НСДО
Стефан Василев Янев Корабостроене и морска техника Задочно 4 сем НСДО
Стефан Детелинов Стефанов Индустриален дизайн Редовно 4 сем СДО
Стефан Йорданов Сарънедялков Електроенергийни системи Редовно 3 сем СДО
Стефан Кирчев Баиров Съвременни технологии в земеделието Задочно 5 сем НСДО
Стефан Стилиянов Петров Телекомуникации и мобилни технологии Редовно 4 сем СДО
Тамара Радкова Бонева Софтуерно инженерство Редовно 5 сем НСДО
Татяна Димова Тодорова Семепроизводство и растителна защита Задочно 3 сем НСДО
Теодор Иванов Тодоров ЕСЕОВТ Задочно 4 сем НСДО
Теодора Ивайлова Стоева Софтуерно инженерство Редовно 3 сем СДО
Теодора Николаева Съботинова Телекомуникации и мобилни технологии Редовно 4 сем СДО
Тихомир Йорданов Давидков Компютърни мрежи и комуникации Редовно 3 сем СДО
Тодор Валентинов Стефанов Транспортна техника и технологии Задочно 3 сем НСДО
Тодор Димитров Богданов Безопасни и здравословни условия на труд Задочно 4 сем НСДО
Тодор Димитров Георгиев Инженерна екология Задочно 3 сем НСДО
Тодор Младенов Манолов Системи за изкуствен интелект Редовно 3 сем СДО
Тони Ивелинов Велчев Компютърни мрежи и комуникации Редовно 3 сем СДО
Тони Неделчев Тодоров Компютъризирани технологии в машиностроенето Задочно 3 сем НСДО
Тони Тодоров Караангелов Телекомуникации и мобилни технологии редовно 4 сем СДО
Халид Джемил Талиб Корабостроене и морска техника Задочно 4 сем НСДО
Харун Февзи Фазлъ Транспортна техника и технологии Задочно 3 сем НСДО
Християн Димчев Витанов Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) Редовно 3 сем СДО
Християна Георгиева Хинова Индустриален дизайн Редовно 3 сем СДО
Христо Добрев Божанов Компютърни мрежи и комуникации Редовно 3 сем СДО
Христо Радославов Христов Софтуерно инженерство Редовно 3 сем СДО
Цветан Георгиев Манолов Софтуерно инженерство Редовно 3 сем СДО
Цветелин Пламенов Цачев Индустриални роботизирани системи и автоматизация Задочно 3 сем НСДО
Юмер Енгин Юмер Компютърни мрежи и комуникации Редовно 3 сем СДО
Яница Ганчева Атанасова Индустриален дизайн Редовно 3 сем СДО