Технически университет - Варна Ви кани да участвате в тридневна КАРИЕРНА БОРСА „ИНОВАЦИИ В ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА, ЕЛЕКТРОНИКАТА И АВТОМАТИКАТА“.

Тя ще се проведе в периода 15.05.2023 – 17.05.2023 във фоайето на Електротехническия факултет на Технически университет - Варна.

По време на кариерната борса ще може да направите подбор и среща със студенти в сферата на професионално направление 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика”, Информационно-комуникационни технологии и други.


Програма за Кариерна борса „Иновации в електротехниката, електрониката и автоматиката"

Информация за графика и правилата за хакатона може да бъде изтеглена тук.

Информация за задачата на хакатона, подготвена от фирма Tesy, може да бъде изтеглена тук.

Данни за достъп до Zoom среща, в която ще се излъчва на живо Кариерната борса 15-17 май, с цел отдалечен достъп до събитието от страна на студенти.

Meeting ID: 9411697054

Meeting Passcode: GDD2hR