Технически университет - Варна Ви кани да участвате в тридневна КАРИЕРНА БОРСА „Електроника и високи технологии“.

Тя ще се проведе в периода 29.03.2023 – 31.03.2023 във фоайето на Електротехническия факултет на Технически университет - Варна.

По време на кариерната борса ще може да направите подбор и среща със студенти в сферата на професионално направление 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика”,Информационно-комуникационни технологии и други.

 

Програма за Кариерна борса "Електроника и високи технологии"

Информация за графика и правилата за хакатона може да бъде изтеглена тук.

Информация за задачата на хакатона, подготвена от фирма Siemens, ще бъде достъпна тук на 29.03.23г.