Проектът за изграждането на „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ започва на 28.02.2018 г. и е за период от 70 месеца. Той е на стойност 69 184 530 лв., от които европейското финансиране е 58 806 850 лв., а националното съфинансиране – 10 377 680 лв.

Цялата публикация прочетете тук