Във връзка със стимулиране на научноизследователската и публикационната дейност на преподавателите, ТУ Варна в ролята си на организатор на международна конференция BIA2021 ще поеме разходите по публикуване на приетите доклади на преподаватели от ТУ Варна. Сборникът с доклади от BIA2021 ще бъде индексиран в IEEE Xplore и Scopus.

В допълнение, авторите на най-добрите доклади ще получат възможност да подготвят публикация за едно от следните списания, индексирани в SCOPUS:

International Journal of Mechanics,
International Journal of Biology and Biomedical Engineering,
International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing.

За повече информация относно конференцията: www.biaconf.tu-varna.bg и доц. Валентина Маркова

от Ръководството на ТУ Варна