ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБАТА – КОНКУРС
„НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА ЗВЕНАТА НА ТУ-ВАРНА“

НАЧАЛО 10:00 ЧАСА НА 11.10.2021г. ВЪВ ФОАЙЕ НА НУК
Покана за всички желаещи да присъстват на откриването.

 

Прочети още...