Във връзка с изпълнение на задачите по Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2", Технически университет - Варна – бенефициент, обявява конкурс за набиране на кандидати за участие в програмата.

Правила, документи и срокове на кандидатстване: ТУК