СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми студенти, докторанти и преподаватели, започва записването за курсовете за обучение и сертифициране за работа със софтуерния продукт AutoCAD.

При записването за курсовете на AutoCAD не се заплаща такса. След уточняване на броя на учебните часове и датите за провеждането им ще бъде качено съобщение в страницата на ТУ-Варна за размера на таксите.
Сертификати, които могат да се издават за проведен курс на обучение на AutoCAD са:

 • Level 1: Essentials.
 • Level 2: Intermediate.
 • Level 3: Advance.
 • Other.

Първият курс за обучение на AutoCAD ще бъде Level 1: Essentials

Записването става в стая 507М.

Центърът стартира и дейности по подпомагане на студентите и докторантите за получаване на сертификат за владеене на SolidWorks. Дейностите се отнасят САМО И ЕДИНСТВЕНО ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ С РЕДОВНИ И НЕ ПРЕКЪСНАТИ СТУДЕНТСКИ/ДОКТОРАТСКИ ПРАВА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ТУ-ВАРНА. Предлаганите от обучителния център дейности свързани със SolidWorks ще бъдат напълно БЕЗПЛАТНИ.

Сертификати за владеене на SolidWorks:

 1. Базов сертификат.
  • Associate Mechanical Design
 2. Базови сертификати с допълнителен модул.
  • Associate Simulation.
  • Associate Sustainable Design.
  • Associate Additive Manufacturing.
 3. Професионален сертификат.
  • Professional Mechanical Design.
 4. Професионален сертификат с допълнителен модул.
  • Professional Sheet Metal.
  • Professional Surfacing.
  • Professional Weldments.
  • Professional Drawing Tools.
  • Professional Mold Making.
  • Professional MBD.
  • Professional CAM.
  • Professional Simulation.

Може да заявите своето желание за съдействие в стая 507М.

СЕРТИФИКАТИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОТ ФИРМИТЕ AUTODESK INC. И DASSAULT SYSTÈMES.

За контакти: гл. ас. д-р инж. Ст. Тенев – 0887015142.