Печат

Естествено е младият човек да търси ориентири как да развие дарованията и амбициите си, за да намери своето място в живота. В свят на все по-развиващи се високи технологии, на необхватни информационни системи изборът „какъв да бъда” днес е колкото широк, толкова и труден. Академичното ръководство на университета реши да бъде отрано в помощ на бъдещите кандидат-студенти, изправени пред важно решение, като ги запознае намясто с безспорните образователни предимства на ТУ – Варна.
Разбира се, организираните „Отворени врати” бяха и ще бъдат двустранно полезни както за кандидатите за обучение по висши специалности, така и за учебния процес в университета.

Домакините се бяха подготвили добре за посрещане на младите гости и родители. На тяхно разположение бяха рекламни щандове на отделните факултети и катедри, представителни табла и постижения на 9-те студентски клуба по интереси, талантливо изпълнени студентски дизайнерски проекти, възможност за директни срещи по желание с всеки университетски преподавател. Организирани бяха посещения и демонстрации в модерния трисекторен тренажорен комплекс за обучение на морски кадри и за защита при бедствия и аварии, представени бяха и някои от многобройните съвременни лаборатории. Вече решилите да станат възпитаници на ТУ – Варна, имаха възможност да се запознаят със същността и на безплатните електронни тестове за кандидат-студенти. „Отворените врати” прекрачиха не само отделни любознателни младежи, но и цели класове с учителите си.

Актовата зала на университета стана израз на подадените ръце между

двете страни – училището и висшето образование

В приветственото обръщение към отговорните за бъдещето си ученици ректорът доц. д-р Росен Василев представи съвременната учебна материална база на университета, факултетните и помощните сгради, спортните съоръжения, студентските общежития, столовете за храна, кампуса от 110 декара озеленена площ. „Надявам се на избора ви да станете част от нашата общност – призова той – и да намерите приложение на уменията си. Тук водим обучение по специалности в три области на висшето образование. Приоритет са специалностите от областта на техническите науки, но осигуряваме образование и в областта на социалните дейности, на икономическите, екологическите, агрономическите. Днес в обиколката си из корпусите на университета ще се запознаете с част от онова, към което имате интерес, но впоследствие ще имате възможност и за виртуална обиколка в сайта ни, за да оцените нашите дейности, нашия начин на живот. Вратите ни за вас, бъдещи колеги, винаги ще бъдат отворени.”

Ректор доц. д-р Росен Василев поздравява гостуващите ученици.

Разговаряхме с десетокласниците Радослав, Жана, Ана, Моника от Професионалната гимназия по туризъм „Проф. Асен Златаров”. Те са с различни интереси, но все още не са се определили професионално. Трима от тях засега са с насоки по-скоро в областта на екологията, а Жана замисля и обсъжда с родителите си да се посвети на професията корабен механик. Отличен избор, още повече, че направлението туризъм във висшето образование наскоро беше определено от министъра на образованието Меглена Кунева като „генериращо безработни висшисти”.
Изненадваща беше срещата с учениците Бойчо и Ивайло, тъй като се оказаха от Професионалната гимназия по електротехника и електроника в Пловдив. Техните, все още неоформени докрай намерения, са да запишат една или друга от компютърните специалности, определени от правителството като приоритетни.


Оживление пред рекламните щандове на катедрите.

Като свръхприоритетни за икономиката на страната и непроизвеждащи безработни висшисти

кабинетът неотдавна определи и инженерните специалности. В тяхното число, наред с обучаващите се за машинни, електро- и електронни инженери, дизайнери, корабни инженери, специалисти по изчислителна техника и автоматизация, е и една от недостатъчно познатите като интелектуални и професионални възможности университетска специалност „Топлотехника”. Обяснения за нейната модерна специфика даде в съвременно оборудваната лаборатория на катедрата асистент Кръстин Йорданов, почти връстник на учениците. За младите хора е от голямо значение, че за обучението и развитието на тази специалност в ново време се усвоява и ползва обхват от знания, близки до тези на компютърните специалности. При това с допълнителния инженерен бонус на производствените професии. „Стараем се обучението ни да става в компютърен формат – беше важната информация за всеки ученик, планиращ бъдещото си развитие. – Изцяло запознаваме възпитаниците си със софтуерни продукти, които ще са им нужни в практиката: класическия АutoCAD с неговия графичен интерфейс, PTC Mathcad, ANSYS, Autodesk Simulation, Autodesk Inventor, Autodesk Revit MEP. Ние представяме нашите идеи чрез виртуални продукти, с които изработваме чертежите и проверяваме надеждността им за нуждите на практиката. Дипломираните ни студенти нямат проблеми за работа в сферите „Отопление, вентилация, климатизация”, „Топло- и газоснабдяване” и различни други инженерни приложения.”
Прекрачилите „отворените врати” младежи имаха подобни разяснения за обучението и възможностите за професионална реализация в много от десетките катедри чрез разговорите с преподаватели от различни специалности. Такива данни те биха могли да получават, да осмислят и във всеки обикновен учебен ден на университета, защото вратите му за тях ще бъдат винаги отворени. Могат да влизат за информация и в сайта „ТУ – Варна”. Навременното знание в голяма степен е равнозначно на правилното решение.

 

Николай ЖЕКОВ