Препоръчваме на студентите на ТУ-Варна да си открият банкова сметка в ОББ - обслужваща банка на ТУ-Варна, за да получават стипендиите в деня на превода.
За останалите банки трансферите се получават със забавяне (дни до 1 седмица) след извършване на превода, за което ТУ - Варна не носи отговорност.
Допълнително предимство е, че тегленето от банкомати на ОББ е без такса.