В рамките на изпълнението на проект „Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ - Технически университет – Варна - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“” Технически университет Варна планира провеждането на следните обучения:

Обучение по английски език, основно ниво (А1-А2) - 160 академични часа
Обучение по английски език, самостоятелно ниво (В1-В2) - 160 академични часа
Обучение по английски език за академични цели - 80 академични часа

Планираното обучение е в подкрепа на преподавателите за развитие на езикова компетентност, вкл. и свързана с разработването на съвместни програми по проекта.

Планирано започване на обученията–след заседание на комисията и уточнение на административните въпроси по включването в проекта на обучителите, за които е отправена отделна покана. Всички обучаеми ще бъдат поканени на среща за обявяване на графика на обученията.
В обученията могат да се включат всички преподаватели от ТУ-Варна, които участват в дейностите по проекта, както и тези, които провеждат обучение на студенти от ПН 5.4 „Енергетика” и ПН 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”.

Срок за подаване на заявлението за обучаем: до  15:00ч на 24.06.2022г.

Място за подаване на заявлението за обучаем: заявленията, които са адресирани до координатор по проекта за ТУ-Варна, се подават към адм. секретар по проекта – стая 403М.

Всички съобщения във връзка с обявената покана, както и образците на документите се обявяват на сайта на ТУ-Варна, раздел Съобщения на НИИ.

Документи,  придружаващи поканата:

Заявление за обучаем – кликнете ТУК.