Катедри

» Индустриален мениджмънт

» Материалознание и технология на материалите

» Механика и машинни елементи

» Растениевъдство

» Технология на машиностроенето и металорежещи машини

» Транспортна Техника и Технологии

 

Декан

доц. д-р инж. Радостин Димитров Димитров

Кабинет: 214 М
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Зам. Декан УД

Доц. д-р инж. Мария Иванова Консулова-Бакалова

Кабинет: 804 МФ
Тел: 052 383 208
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 


Зам. Декан НДКР

Доц. д-р Албена Иванова

Кабинет: 317А НУК
E_mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 


Секретар на МТФ

 
инж. Нели Велева

Кабинет 222A МФ
Тел: 052/ 385 711, 0878148359
E_mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Експерт ТИС

Фронт-офис „Обслужване на студенти“

 

 


МАШИННО - ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

Машинно-технологичният факултет (МТФ) е основно звено в структурата на ТУ- Варна, в който са включени 6 катедри: Материалознание и технология на материалите, Технология на машиностроенето и металорежещи машини, Индустриален дизайн, Транспортна техника и технологии, Техническа механика и Икономика и мениджмънт.

В него се подготвят кадри с висше образование в научни направления Машинно инженерство, Общо инженерство, Транспорт, корабоплаване и авиация, придобиващи образователно-квалификационни степени "Бакалавър" по 8 специалности и "Магистър" по 14 специалности, обучават се докторанти в научни направления "Технология на машиностроенето", "Технология на машиностроителните материалите", "Двигатели с вътрешно горене", "Организация и управление на производството",

Със създаването на Висшия Машинно-електротехнически институт-Варна (ВМЕИ –Варна) с постановление № 162 от 27.09.1962 год. на МС започва обучение по седем специалности, едната от които е "Технология на машиностроенето" ( ТМ).

На 03.06.1966 год. се създава факултета структура на ВМЕИ-Варна с два факултета. Първият е Машинно-корабостроителен(МКФ), които в последствие се разделя на Машиностроителен факултет (МФ) и Корабостроителен факултет (КФ).

Декани на Машинно- корабостроителния факултет са били:

1966-1970 доц. ктн инж. Борис Желев
1970-1973 доц. ктн инж. Евгени Вътев
1973-1974 доц. ктн Румен Йосифов
1974-1979 доц. ктн инж. Венелин Севастакиев

Декани на Машиностроителен факултет са били:
1979-1984 доц. ктн инж. Михаил Серафимов
1984-1986 доц. кхн Цветана Тодорова

Със заповед №114-205/16.07.1986 год. на МНП се създава "Институт по машиностроителни технологии и автоматизирани модули и системи"(ИМТАМС). Институтът се ръководи от Директор, подпомаган от Зам. Директори с права и задължения респективно на Декан и Зам.Декани.

1986-1990 директор проф. дтн Евгени Вътев

ИМТАМС е структуриран на учебно научните направления "Пластична обработка", "Машиностроителни материали и термична обработка", "Металолеене", "Технология на заваряването", "Инструмeнтално производство", "Металорежещи машини и роботи", "Технология на машиностроенето", ''Комплексна механизация и автоматизация".

Със заповед № 267/25.04.1989 год., се възстановява Машинно-технологичния факултет, съответно с декани:

1990-1999 доц.ктн инж. Николай Ников
1999-2007 доц.д-р инж. Радко Радев
2007-2015 доц. д-р инж. Ангел Димитров
2015-2019 доц. д-р инж. Георги Антонов
2019-2023 проф. д-р Светлана Лесидренска
2023-до момента доц. д-р инж. Радостин Димитров