ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЕЗИКОВО И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ И СПОРТ

Департамент «Департамент по езиково и продължаващо обучение и спорт» - Д «ЕПОС» е основно звено на ТУ-Варна и е създаден с Решение на Академичния съвет на ТУ-Варна

Департамент «ЕПОС» има две секции – «Физическо възпитание и спорт» и «Езиково обучение и продължаваща квалификация».

Секции

» Секция "ФВС"

» Секция "Езиково обучение и продължаваща квалификация"

Директор на Департаментa

доц. Елена Колева
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Заместник-директори:

Секция „Езиково обучение и продължаваща квалификация” – ст. преп. Надежда Цонева – каб.225 НУК, тел.052/ 383 688
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Секция „Физическо възпитание и спорт” - гл. ас. д-р Явор Несторов - каб. спортна зала ТУ-Варна,  тел. 052/ 383 339
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Технически изпълнители:

"Езиково обучение" – Виолета Иванова – каб.218 НУК,  052/ 383 625; 0899343196;
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

"Продължаваща квалификация" - Диана Атанасова
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Към сайта на Департамента »

Още


 

Секция

«Физическо възпитание и спорт»

Ръководител

гл. ас. д-р Явор Браниславов Несторов

Състав на секцията

гл. ас. д-р Явор Браниславов Несторов
ас. д-р Янка Стоянова Георгиева
ст. пр. Николай Пенков Янчев
ст. пр. Иван Маринов Иванов
преп. Стефан Веселинов Стоянов
преп. Денислав Петров Коцев

Създаване на секцията

Катедра «Физическо възпитание и спорт» е създадена през 1963 година, когато започва обучението на първия випуск студенти на Технически университет.

През 2019г. каредрата е преобразувана в секция "ФВС" към ДЕПОС

Секцията се състои от 6 щатни преподаватели. От тях 1 доценти, 2 доктор, 3 старши преподаватели и 1 хоноруван преподавател.

Научно направление в което работи състава на Секцията

« ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ»

Тематика на научните изследвания

· Спортен мениджмънт;
· Теория и методика на физическото възпитание;
· Физическо възпитание и спорт във висшето училище;
· Педагогика;
· Спорт и социална адаптация;
· Методика на спортната тренировка;
· Психодиагностика;
· Функционална диагностика.

Представяне и оценка на материалната база за научни изследвания

·  многофункционална спортна зала; площ 966,81 кв.м
·  фитнес зала, площ 139,41 кв.м
·  спортна зала за бойни спортове, площ 126 кв.м
·  зала за тенис на маса, площ 180 кв.м
·  спортна база – зала 2 (кик бокс), площ – 330 кв.м
·  Открито футболно игрище, площ 5830 кв.м
·  Открито баскетболно игрище, площ 726 кв.м
·  Две открити игрища за плажен волейбол, площ 1222 кв.м
·  Две открити игрища за баскетбол, площ 2208 кв.м

Постижения на научните изследвания

Преподавателите от секция „Физическо възпитание и спорт“ участват редовно с доклади на национални и международни научни форуми.

 

Секция:

 

«Езиково обучение»

Зам. Директор- Ръководител на секцията

 

ст.пр. Надежда Върбанова Цонева

Състав на секцията

 

ст. пр. Надежда Цонева
ст. пр. Виолета Карастатева
ст. пр. Надежда Христова
ст. пр. Светла Събева
ст. пр. Милена Златева
ст. пр. Боряна Генова
пр. Анна Миткова
пр. Есин Халид

Създаване на секцията

 

Д ЕО, понастоящем Секция «Езиково обучение», е създадена през 2002 г. с цел извършване на цялата езикова дейност в ТУ-Варна.

Научно направление в което работи състава на секцията

 

ФИЛОЛОГИЯ

Тематика на научните изследвания

 

 

· Методика на чуждоезиковото обучение;
· Анализ на методите за преподаване на чужд език - общ и специализиран;
· Психо- и Текстолингвистика;
· Теория на превода;
· Философия на езика;
· Съпоставително езикознание;
· Трансформационна граматика;
· Прагматика.

Постижения на научните изследвания

 

Преподавателите от секция „Езиково обучение” са участвали в множество годишни и юбилейни конференции на БЕТА, Военноморско училище-Варна, Медицински университет-Варна, Технически университет-Русе, Технически университет- Габрово, Университет по хранителни технологии-Пловдив и др.
Реализирани са 3 участия в научно-изследователски проекти:
1) Step by Step to Maritime English, 2008г.; 2)Портфолио – учебни материали по английски език за специалност КММ (в помощ на студентите и преподавателите), 2010г.; 3) An Oral and Written Communication Skills Activator for Prep Year Students of TU-Varna, 2013 г.

 

Представяне и оценка на материалната база за научни изследвания

 

Секция „Езиково обучение” разполага с четири кабинета за преподавателския състав, оборудвани с 5 бр. настолни компютри, 8 бр. лаптопи, 3 бр. мултифункционални устройства и 1 бр. цветен принтер.
7 зали с общо 50 бр. компютри за нуждите на Подготвителен курс – АЕО
и още 7 зали за нуждите на Подготвителен курс – БЕО и за обучението на студентите от ОКС „Бакалавър”, „Магистър” и „Докторант” - редовна и задочна форма на обучение.