проф. Д.ПламеновПроф. д-р Драгомир Пламенов

Проф. д-р Драгомир Пламенов е новоизбраният ректор на ТУ – Варна. До момента проф. Пламенов заемаше длъжността ръководител на катедра „Растениевъдство“ в Машинно-технологичен факултет“ на ТУ – Варна. Встъпва в мандата си на 47 години. Възпитаник е на Технически университет – Варна и е магистър по право и магистър по екология, с над 20 годишен преподавателски и научен опит в областта на аграрните и екологичните науки и законодателство.

 

 

 

 

 

Ректорите през годините

проф. д-р инж. Венцислав Вълчев
от 22.03.2019 г. до 26.06.2023 г.

проф. д-р инж. Розалина Димова
от 13.11.2018 г. до 22.03.2019 г.

проф. дн инж. Росен Николов Василев
от 01.07.2015 г. до 13.11.2018 г.

проф. д-р инж. Овид Фархи
от 14.05.2007 г. до 01.07.2015 г.

проф. д-р инж. Стефан Барудов
от 15.09.1999 г. до 14.05.2007 г.

проф д.т.н. инж. Асен Недев
от 15.04.1991 г. до 15.09.1999 г.

проф. д.т.н. инж. Димитър Димитров
от 03.12.1986 г. до 15.04.1991 г.

проф. д.т.н. инж. Дончо Дончев
от 07.03 1985 г. до 03.12.1986 г.

з.д.т. проф. д.т.н. инж. Емил Станчев
от 15.10.1979 г. до 25.01.1985 г.

проф. инж. Лефтер Лефтеров
от 01.03 1973 г. до 15.10.1979 г.

з.д.т. проф. к.т.н. инж. Петър Пенчев
от 09.03.1967 г. до 01.03.1973 г.

з.д.т. проф. к.т.н. инж. Марин Опрев
от 01.01.1963 г. до 09.03.1967 г.