проф. В.Вълчевпроф. д-р инж. Венцислав Вълчев

Проф. д-р инж. Венцислав Вълчев е новоизбраният ректор на ТУ – Варна. Той е утвърден в българската и международната академична и научна общност преподавател и учен.  Професор по научната специалност електроника (2013г.), автор на над 200 научни публикации, преобладаващата част от които са в научни издания, включени в световната система за рефериране, индексиране и оценяване. Има натрупан дългогодишен административен опит, като ръководител на „Център за национални и международни проекти” в ТУ – Варна, бил е зам. ректор по „Международно сътрудничество и евроинтеграция“. Реализирал е дългосрочни академични специализации в утвърдени европейски университети, където е усвоил добри практики в преподавателската, научната и проектната дейност. 

 

 

Ректорите през годините

проф. д-р инж. Розалина Димова
от 13.11.2018 г. до 22.03.2019 г.

доц. д-р инж. Росен Николов Василев
от 01.07.2015 г. до 13.11.2018 г.

проф. д-р инж. Овид Фархи
от 14.05.2007 г. до 01.07.2015 г.

проф. д-р инж. Стефан Барудов
от 15.09.1999 г. до 14.05.2007 г.

проф д.т.н. инж. Асен Недев
от 15.04.1991 г. до 15.09.1999 г.

проф. д.т.н. инж. Димитър Димитров
от 03.12.1986 г. до 15.04.1991 г.

проф. д.т.н. инж. Дончо Дончев
от 07.03 1985 г. до 03.12.1986 г.

з.д.т. проф. д.т.н. инж. Емил Станчев
от 15.10.1979 г. до 25.01.1985 г.

проф. инж. Лефтер Лефтеров
от 01.03 1973 г. до 15.10.1979 г.

з.д.т. проф. к.т.н. инж. Петър Пенчев
от 09.03.1967 г. до 01.03.1973 г.

з.д.т. проф. к.т.н. инж. Марин Опрев
от 01.01.1963 г. до 09.03.1967 г.