Във връзка с отбелязването на 60 години морски специалности в ТУ – Варна Ви предлагаме спомени, професионален път и успехи, споделени в лични разговори с възпитаниците от морските специалности в  Корабостроителен факултет на Технически университет – Варна.