Поздравление по повод 22-и септември – Ден на българската независимост

Уважаеми студенти и преподаватели,

Този ден е символ на свободата, независимостта и нашата национална гордост. Той ни напомня за подвига и упоритостта на предците ни, които се бориха срещу завладяванията и тиранията, за да създадат свободна и независима България.

Прочети още...

Кариерна борса Електроника и устойчив бизнес

Технически университет – Варна Ви кани да участвате в тридневна КАРИЕРНА БОРСА „Електроника и устойчив бизнес“.

Тя ще се проведе в периода 09.10.2023 – 11.10.2023г. във фоайето на Електротехническия факултет на Технически университет – Варна.
По време на кариерната борса фирмите ще могат да направят подбор и среща със студенти в сферата на професионално направление 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика”, Информационно-комуникационни технологии и други.

Прочети още...

Катедра „Екология и опазване на околната среда“ при Технически университет – Варна с научни изследвания по проект SCIRENA - Black Sea

 Докторанти, студенти и утвърдени специалисти от катедрата проведоха серия от обучения и научни изследвания в рамките на проекта SCIRENA - Black Sea, финансиран по програма ,,Опазване на околната среда и климатичните промени“. Подготовката на млади специалисти и мониторинга на Черно море беше в сътрудничество между държавни институции (Басейнова дирекция Черноморски район – Варна) и научни организации от България и Норвегия.

Прочети още...

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА обявява конкурс за попълване на управленски екип по проект проект BG05M2OP001-2.016-0026

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА обявява конкурс за попълване на управленски екип по проект проект BG05M2OP001-2.016-0026 „Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ - Технически университет – Варна - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Прочети още...

ТУ-Варна организира курс за обучение на консултанти по енергийна ефективност на промишлени системи

съгласно учебен план - Приложение №12 от Наредба № Е-РД-04-1 от 3.01.2018 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), вписването и получаването на информация от тези регистри, условията и реда за придобиване на квалификация от консултантите по енергийна ефективност (Наредба Е-РД-04-1 /3.01.2018 г.).

Обучението включва:

Прочети още...

ТУ-Варна организира курс за обучение на консултанти по енергийна ефективност на сгради за ниво 1

съгласно учебен план - Приложение №10 от Наредба № Е-РД-04-1 от 3.01.2018 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), вписването и получаването на информация от тези регистри, условията и реда за придобиване на квалификация от консултантите по енергийна ефективност (Наредба Е-РД-04-1 /3.01.2018 г.).

Обучението включва:

Прочети още...

Технически университет – Варна Представя възможности за участие в студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност

Покана за участие в Студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност в изпълнение на дейност 12 по проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

Прочети още...

Технически университет – Варна се включи в инициативата на БТВ „Да изчистим България заедно“

Студентите от специалност "Инженерна екология" на Технически университет – Варна се включиха в най-мащабната доброволческа инициатива у нас за последните 10 години - „Да изчистим България заедно“.

Прочети още...

Откриване на новата учебна 2023/2024 година

Прочети още...

 

Проф. д-р Тодор Ганчев: Няма още закон за отговорността при инцидент с напълно автономен кораб

За бързото навлизане на изкуствения интелект в корабоплаването разговаряме с проф. д-р Тодор Ганчев, ръководител на лаборатория „Изкуствен интелект“ към Техническия университет – Варна. Както вече Maritime.bg информира, под негово ръководство научен екип работи по проекта ILIAD за създаването на цифров двойник на Варненския залив и плавателните канали, който чрез изкуствен интелект ще подобри корабния трафик към пристанището.

Цялата публикация може да разгледате тук.