Ден на метеорологията в ТУ-Варна

Студенти от специалностите „Инженерна екология” и „Защита на населението при бедствия и аварии” отбелязаха Световния ден на метеорологията - 23 март с посещение на Националния институт по метеорология и хидрология – Филиал Варна и изнесено обучение по дисциплините „Метеорология и океанография“ и „Природни бедствия“ под ръководството на доц. д-р Стоян Вергиев и доц. д-р Даниела Тонева.

Прочети още...

Технически университет – Варна обявява конкурс за попълване на екипа на проект BG05M2OP001-2.016-0002-С01 за Модернизация на ВУЗ

На 24.06.2021г. Технически университет – Варна сключи споразумение с ИУ-Варна за изпълнение на заложените дейности и критерии по проект BG05M2OP001-2.016-0002-С01 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“. Проектът е финансиран по процедура BG05M2OP001-2.016 ,,Модернизация на висшите училища”, със съфинансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове, и се изпълнява в партньорство от 4 български и 13 чуждестранни университета.

Прочети още...

Морските специалности на ТУ-Варна бяха представени на младежи от шест европейски държави

Петте морски специалности на Технически университет – Варна: „Корабоводене“, „Корабни машини и механизми“, „Електрообзавеждане на кораба“, „Корабостроене и морска техника", „Логистика на водния транспорт“, както и курсовете на Морския квалификационен център бяха презентирани пред 70 младежи от Гърция, Испания, Португалия, България, Румъния и Полша на 23.03.2023 г.

Прочети още...

„Разчитаме на ТУ-Варна, за набавянето на нови таланти в областта на информационните технологии“ – д-р инж. Захари Барбов, KBC Global Services

Над 70 студенти от Технически университет - Варна посетиха лекцията на KBC Global Services – „Приложен Agile за Mainframe софтуерна разработка в банково-застрахователната индустрия“. Екипът на компанията изненада третокурсниците с куиз, в който бяха отличени трима студенти от специалност „Софтуерни и интернет технологии“ - Михаил Добрев, Викторио Николаев и Даниел Йовчев. Вижте какво споделиха младежите, доц. д-р инж. Милена Карова и д-р инж. Захари Барбов след проведената лекция:

Прочети още...

Полски студенти с интерес към Технически университет-Варна

Техническият университет /ТУ/ във Варна представи морските си специалности пред 70 младежи от шест държави - Гърция, Испания, Португалия, България, Румъния и Полша. Целите на посещението на международната младежка общност са възможностите за образование и кариерно развитие в сферата на морската индустрия. 

Цялата публикация може да разгледате тук.

Студенти и преподаватели от ТУ отбелязаха Световния ден на водата с екологична дискусия

Световният ден на водата‭ ‬-‭ ‬22‭ ‬март събра в Технически университет‭ – ‬Варна студенти от специалностите:‭ „‬Инженерна екология‭” ‬и‭ „‬Защита на населението при бедствия и аварии‭” ‬с дългогодишните партньори от Басейнова дирекция‭ „‬Черноморски район‭“‬,‭ ‬Варна:‭ ‬инж.‭ ‬Явор Димитров,‭ ‬директор на дирекцията,‭ ‬инж.‭ ‬Георги Янев,‭ ‬началник отдел‭ „‬Планове за управление‭“‬,‭ ‬Стела Барова,‭ ‬началник отдел‭ „‬Опазване на морските води и мониторинг‭“ ‬и‭ ‬инж.‭ ‬Нели Тодорова,‭ ‬специалист връзки с обществеността.

Цялата публикация може да разгледате тук.

Техническият университет във Варна и бизнесът ще популяризират морската икономика сред младите хора

Техническият университет (ТУ) във Варна и Българската национална асоциация по корабостроене и кораборемонт планират в партньорство серия инициативи за популяризиране на морската икономика сред младите хора. Това каза за БТА проф. Валентина Маркова, зам.-ректор "Академичен състав и координация" на учебното заведение.

Цялата публикация може да разгледате тук.

Студенти и преподаватели от катедра „Екология и опазване на околната среда” при ТУ-Варна отбелязаха Световния ден на водата с екологична дискусия

Световният ден на водата - 22 март събра в Технически университет – Варна студенти от специалностите: „Инженерна екология” и „Защита на населението при бедствия и аварии” с дългогодишните партньори от Басейнова дирекция „Черноморски район“, Варна: инж. Явор Димитров, директор на дирекцията, инж. Георги Янев, началник отдел „Планове за управление“, Стела Барова, началник отдел „Опазване на морските води и мониторинг“ и инж. Нели Тодорова, специалист връзки с обществеността.

Прочети още...

Официално откриване на най-новата лаборатория CSoft BrightLAB в Технически университет – Варна

Модерната зала CSoft BrightLAB беше тържествено открита на територията на Електротехнически факултет в ТУ-Варна на 22.03.2023 г. Новата компютърна лаборатория събра заедно Академичното ръководство, деканът на факултет „Изчислителна техника и автоматизация“, ръководителите на катедри, преподаватели, Студентски съвет и дарителите от фирма CSoft: Саркис Саркизов, управител и изпълнителен директор на компанията, Христина Саркизова, финансов директор и екип на фирмата: Николай Костов, оперативен директор, Християн Атанасов, Адриана Сотирова, Анна Петрова и др. На откриването присъства и г-н Петър Стефанов, архитект на иновативното пространство с представители на екипа, реализирал проекта.

Прочети още...

ТУ-Варна представя морските си специалности на младежи от шест държави

70 младежи от Гърция, Испания, Португалия, България, Румъния и Полша ще имат възможност да научат повече за обучението в петте морски специалности на Технически университет - Варна: „Корабоводене“, „Корабни машини и механизми“, „Електрообзавеждане на кораба“, „Логистика на водния транспорт“, както и курсовете на Морския квалификационен център. Ще бъде представена и „Корабостроене и морска техника", изучавана единствено в ТУ-Варна. Тя е защитена от държавата и студентите, обучаващи се в нея не заплащат семестриални такси.

Прочети още...