МЕСЕЦ НА НАУКАТА 2022

ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБАТА – КОНКУРС
„НАУЧНИ ПОСТИЖЕИЯ НА ЗВЕНАТА НА ТУ-ВАРНА“
НАЧАЛО 10:00 ЧАСА НА 10.10.2022г. ВЪВ ФОАЙЕ НА НУК

Покана за всички желаещи да присъстват на откриването.

ПРОГРАМА

От организаторите