Считано от 03.04.2023г. ТУ-Варна има нови банкови сметки в Банка ДСК, по които могат да бъда превеждани сумите за закупуване на тръжни книжа, както и сумите за депозити за участие в търга, както следва:

  • За превеждане на суми за закупуване на тръжни книжа разплащателната банкова сметка е IBAN BG08STSA93003116000301;
  • За превеждане на суми за депозити за участие в търга набирателната банкова сметка е IBAN BG64STSA93003300441010.

ОБЯВА 16.08.2023г.

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул. “Студентска“ 1, съгласно Заповед № 636/14.08.2023г. на Ректора, обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под наем за определения срок съгласно Заповедта за търговете, по изискванията на утвърдената тръжна документация, при първоначална тръжна месечна наемана цена, с включен ДДС  и съответния депозит за следните обекти:

Заповед №480

Заповед №348

ОБЯВА 18.05.2023г.

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул. “Студентска“ 1, съгласно Заповед № 320/16.05.2023г. на Ректора, обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под наем за определения срок, съгласно Заповедта за търговете, по изискванията на утвърдената тръжна документация, при първоначална тръжна месечна наемана цена, с включен ДДС  и съответния депозит за следния обект:

Заповед №270

Заповед №269

ОБЯВА 21.03.2023г.

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул. “Студентска“ 1, съгласно Заповед № 151/20.03.2023г. на Ректора, обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под наем за определения срок, съгласно Заповедта за търговете, по изискванията на утвърдената тръжна документация, при първоначална тръжна месечна наемана цена, с включен ДДС  и съответния депозит за следните обекти:

Заповед №730

ОБЯВА 29.08.2022г.

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул. “Студентска“ 1, съгласно Заповед № 646/26.08.2022г. на Ректора, обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под наем за определения срок, съгласно Заповедта за търговете, по изискванията на утвърдената тръжна документация, при първоначална тръжна месечна наемана цена, с включен ДДС и съответния депозит за следните обекти:

Заповед №564

Заповед №563

ОБЯВА 21.06.2022г.

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул. “Студентска“ 1, съгласно Заповед № 434/21.06.2022 г. на Ректора, обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под наем за определения срок, съгласно Заповедта за търговете, по изискванията на утвърдената тръжна документация, при първоначална тръжна месечна наемана цена, с включен ДДС и съответния депозит за следните обекти:

Заповед №562

Заповед №561

ОБЯВА 04.08.2021г.

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул. “Студентска“ 1, съгласно Заповед № 514/02.08.2021 г. на Ректора, обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под наем за определения срок, съгласно Заповедта за търговете, по изискванията на утвърдената тръжна документация, при първоначална тръжна месечна наемана цена, с включен ДДС  и съответния депозит за следните обекти: