ОБЯВА 21.06.2022г.

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул. “Студентска“ 1, съгласно Заповед № 434/21.06.2022 г. на Ректора, обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под наем за определения срок, съгласно Заповедта за търговете, по изискванията на утвърдената тръжна документация, при първоначална тръжна месечна наемана цена, с включен ДДС и съответния депозит за следните обекти:

Заповед №562

Заповед №561

ОБЯВА 04.08.2021г.

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул. “Студентска“ 1, съгласно Заповед № 514/02.08.2021 г. на Ректора, обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под наем за определения срок, съгласно Заповедта за търговете, по изискванията на утвърдената тръжна документация, при първоначална тръжна месечна наемана цена, с включен ДДС  и съответния депозит за следните обекти:

Заповед №402

Заповед №401

ОБЯВА 12.05.2021г.

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул. “Студентска“ 1, съгласно Заповед № 272/10.05.2021 г. на Ректора, обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под наем за срок до 5 години, по изискванията на утвърдената тръжна документация, при първоначална тръжна месечна наемана цена, с включен ДДС  и съответния депозит за следните обекти:

Заповед №142

Заповед №141

Заповед №140

Заповед №139

ОБЯВА 19.01.2021 г

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул.“Студентска“ 1, съгласно Заповед № 25/15.01.2021 г. на Ректора, обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под наем за срок до 10 години, по изискванията на утвърдената тръжна документация, при първоначална тръжна месечна наемана цена, с включен ДДС и съответния депозит за следните обекти:

Заповед №220

Заповед №219

Заповед №218