Считано от 03.04.2023г. ТУ-Варна има нови банкови сметки в Банка ДСК, по които могат да бъда превеждани сумите за закупуване на тръжни книжа, както и сумите за депозити за участие в търга, както следва:

  • За превеждане на суми за закупуване на тръжни книжа разплащателната банкова сметка е IBAN BG08STSA93003116000301;
  • За превеждане на суми за депозити за участие в търга набирателната банкова сметка е IBAN BG64STSA93003300441010.

Заповед № 354

ОБЯВА 26.04.2024г.

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул. “Студентска“ 1, съгласно Заповед № 254/24.04.2024 г. на Ректора, обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под наем за определения срок съгласно Заповедта за търговете, по изискванията на утвърдената тръжна документация, при първоначална тръжна месечна наемана цена, с включен ДДС и съответния депозит за следните обекти:

Заповед №163

ОБЯВА 07.02.2024г.

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул. “Студентска“ 1, съгласно Заповед № 61/05.02.2024 г. на Ректора, обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под наем за определения срок съгласно Заповедта за търговете, по изискванията на утвърдената тръжна документация, при първоначална тръжна месечна наемана цена, с включен ДДС и съответния депозит за следните обекти:

Заповед №30

ОБЯВА 13.12.2023г.

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул. “Студентска“ 1, съгласно Заповед № 868/11.12.2023 г. на Ректора, обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под наем за определения срок съгласно Заповедта за търговете, по изискванията на утвърдената тръжна документация, при първоначална тръжна месечна наемана цена, с включен ДДС и съответния депозит за следните обекти:

Заповед №867

Заповед №856

Заповед №855

ОБЯВА 13.11.2023г.

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул. “Студентска“ 1, съгласно Заповед № 806/09.11.2023 г. на Ректора, обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под наем за определения срок съгласно Заповедта за търговете, по изискванията на утвърдената тръжна документация, при първоначална тръжна месечна наемана цена, с включен ДДС и съответния депозит за следните обекти:

Заповед №797

Заповед №796

ОБЯВА 23.10.2023г.

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул. “Студентска“ 1, съгласно Заповед № 762/19.10.2023 г. на Ректора, обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под наем за определения срок съгласно Заповедта за търговете, по изискванията на утвърдената тръжна документация, при първоначална тръжна месечна наемана цена, с включен ДДС и съответния депозит за следните обекти:

Заповед №702

ОБЯВА 27.09.2023г.

„ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“, ул. “Студентска“ 1, съгласно Заповед № 690/25.09.2023 г. на Ректора, обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под наем за определения срок съгласно Заповедта за търговете, по изискванията на утвърдената тръжна документация, при първоначална тръжна месечна наемана цена, с включен ДДС и съответния депозит за следните обекти: