В рамките на университета образованието и научните изследвания са неразривно свързани помежду си. Синергията между тях води до растеж и развитие.

Образованието представлява вградена култура, която е в основата на академичните области на университета, докато изследванията изискват дейности, които надхвърлят границите на академичната среда.

Научноизследователският институт има за цел да подкрепя научни изследвания. Изследванията в рамките на Института са съвместни изследвания на научноизследователски колективи, изследователски лаборатории и изследователски центрове, които се обединяват в цялостна рамка за насърчаване на научните изследвания.

Специфичните цели на Научноизследователския институт са:

  • Да създаде междусекторно сътрудничество между различни академични области, базирано на задълбочени и фундаментални познания за всяка област;
  • Да се ​​премахнат бариерите между хората в и извън академичните среди и да се създават международни контакти с цел научни изследвания;
  • Да се ​​повиши гъвкавостта и мобилността на преподавателите и изследователите в университета;
  • Да се постигне по-голяма връзка между университета, бизнеса и обществото.

Институтът има за цел да създаде жизнена единна изследователска среда, която се развива и ще доведе до осезаеми резултати.

За тази цел се стремим да премахнем бариерите между научноизследователските лаборатории и катедри, да насърчим взаимното сътрудничество, да създадем научноизследователски колективи, нови академични тенденции и научни резултати.

 

Научноизследователският институт е основно звено в ТУ-Варна, съгласно чл. 25, ал.2 и чл. 26, б, ал.1 и ал. 2 от Закона за висшето образование (ЗВО). Създаден е с Постановление на Министерски съвет на Р. България, № 332, от 02.12.2016г., публикувано в Държавен вестник, бр. 97, от 06.12.2016 г.