ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Студени ПЪРВИ КУРС:​

 1. Заявление-декларация - изтеглете, разпечатайте и попълнете от тук: Приложение 1​
  (Заявлението-декларация трябва да е заверена от КСП с нанесен кандидатстудентски бал).
 1. Декларация за лични данни – изтеглете, разпечатайте и попълнете от тук: Приложение 5.

Студенти ІІ-ри, ІІІ-ти и ІV-ти курс:​

 1. Заявление-декларация - изтеглете, разпечатайте и попълнете от тук: Приложение 1
  (Заявлението-декларация трябва да е заверена от факултетна канцелария с нанесен среден успех от предходната учебна година и брой невзети изпити).
 1. Искане – за желаещите да запазят стаята, ползвана предходната година. Изтеглете, разпечатайте и попълнете от тук: Приложение 2
 1. Декларация за лични данни – изтеглете, разпечатайте и попълнете от тук: Приложение 5

Студенти с предимство съгласно чл. 15 ал. 2 от НПСОС :

 • Починал родител.
 • Студенти, отгледани до пълнолетие си в домове за деца, лишени от родителска грижа – служебна бележка от съответната институция.
 • Студенти от многодетно семейство, ако някой от братятa или сестрите е учащ.
 • Студенти със 70 на сто намалена работоспособност.
 • Семейства с ненавършило пълнолетие дете, ако единият съпруг е в редовна форма на обучение.
 • Чуждестранни студенти, които учат на основание на междуправителствени спогодби

ЗАБЕЛЕЖКА:

 1. Студенти с инвалидност над 70 % представят копие от ТЕЛК.
 2. При починал родител се представя копие от смъртния акт.
 3. При три и повече деца в семейството (учащи, студенти и докторанти) се представят служебни бележки за тях от съответното учебно заведение.
 4. Студенти, отгледани до пълнолетие си в домове за деца, лишени от родителска грижа – служебна бележка от съответната институция.
 5. Чуждестранните студенти, приети по силата на ПМС no 103/1993 г. и ПМС no 228/1997 г. представят и ксерокопие на удостоверението от МОН.

Документите за кандидатстване за прием в студентски общежития  се подават на адрес: ул. „Дубровник“, СО бл. 18, ст. 104

Работно време:
от понеделник до петък: 8.00 – 16.30 часа
почивни дни – събота и неделя

График за прием на документи

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ:

052 303 466; 052 303 268  – Ръководител отдел СО – Ирина Кирякова

052 303 239 – Инспектор СО – Красимира Иванова