Семестриалните такси за ОКС "Магистър" 2022/2023

 

ПН Специалност Продължи-телност Семестриални такси
Редовно Задочно Дист.
СДО НСДО СДО НСДО НСДО
3.4 "СД" "Социален мениджмънт" 3 семестъра - 1004.14 лв - 501.38 лв -
"Социален мениджмънт" 4 семестъра - 1004.14 лв - 501.38 лв -
"Социална работа с деца" 3 семестъра - 1004.14 лв - 501.38 лв -
"Социална работа с деца" 4 семестъра - 1004.14 лв - 501.38 лв -
"Социална работа при лица с девиантно поведение" 3 семестъра - 1004.14 лв - 501.38 лв -
"Социална работа при лица с девиантно поведение" 4 семестъра - 1004.14 лв - 501.38 лв -
"Безопасни и здравословни условия на труд" 3 семестъра - 1004.14 лв - 501.38 лв -
"Безопасни и здравословни условия на труд" 4 семестъра - 1004.14 лв - 501.38 лв -
"Социално предприемачество" 3 семестъра - 1004.14 лв - 501.38 лв -
"Социално предприемачество" 4 семестъра - 1004.14 лв - 501.38 лв -
5.1 "МИ" "Машиностроителна техника и технологии" 3 семестъра - 1364.50 лв - 621.50 лв -
"Машиностроителна техника и технологии" 4 семестъра - 1364.50 лв - 621.50 лв -
"Машиностроителна техника и технологии" - след ОКС "Проф. Бакалавър 5 семестъра - 1364.50 лв - 621.50 лв -
"Компютъризирани технологии в машиностроенето" 3 семестъра 325.00 лв 1364.50 лв - 621.50 лв -
"Компютъризирани технологии в машиностроенето" - др. спец 3 семестъра 325.00 лв 1364.50 лв - 621.50 лв -
"Компютъризирани технологии в машиностроенето" 4 семестъра - 1364.50 лв - 621.50 лв -
"Съвременни технологии в земеделието" 5 семестъра - - - 621.50 лв -
"Техника и технологии за обработване на материалите" 3 семестъра - 1364.50 лв - 621.50 лв -
"Техника и технологии за обработване на материалите" 4 семестъра - 1364.50 лв - 621.50 лв -
"Химическо машиностроене" 3 семестъра - 1364.50 лв - 621.50 лв -
"Химическо машиностроене" 4 семестъра - 1364.50 лв - 621.50 лв -
"ДВГ и автомобилна техника" - след ОКС "Проф. Бакалавър" 5 семестъра - 1364.50 лв - 621.50 лв -
5.2 "ЕТЕА" "Електротехника" 3 семестъра 325.00 лв 1697.14 лв - 732.38 лв -
"Електротехника" 4 семестъра 325.00 лв 1697.14 лв - 732.38 лв -
"Възобновяеми енергийни източници" (ВЕИ) 3 семестъра 325.00 лв 1697.14 лв - 732.38 лв 986.59 лв
"ВЕИ (Проектиране на съоражения за ВЕИ)" 3 семестъра 325.00 лв 1697.14 лв - 732.38 лв -
"Електротехника (ВЕИ)" 4 семестъра 325.00 лв 1697.14 лв - 732.38 лв -
"ВЕИ" - след ОКС "Проф. Бакалавър" 5 семестъра - 1697.14 лв - 732.38 лв -
"Електроника" 3 семестъра 325.00 лв 1697.14 лв - 732.38 лв -
"Електроника" 5 семестъра 325.00 лв 1697.14 лв - 732.38 лв -
"Електроника" - след ОКС "Проф. Бакалавър" 5 семестъра - 1697.14 лв - 732.38 лв -
"Електронни системи за нови енергийни източници" 3 семестъра - - - 732.38 лв -
"Медицинска електроника" 3 семестъра - - - 732.38 лв -
"АИУКС" 3 семестъра 325.00 лв 1697.14 лв - 732.38 лв -
"АИУКС" - след ОКС "Проф. Бакалавър" 5 семестъра 325.00 лв 1697.14 лв - 732.38 лв -
Siemens PLS технологии за управление" 3 семестъра 325.00 лв 1697.14 лв - 732.38 лв 986.59 лв
Siemens PLS технологии за управление" - след ОКС "Проф. Бакалавър" 5 семестъра 325.00 лв 1697.14 лв - 732.38 лв -
"Индустриални роботизирани системи и автоматизация" 3 семестъра - 1697.14 лв - 732.38 лв -
"Системи за автоматизация на сгради" 3 семестъра 325.00 лв 1697.14 лв - 732.38 лв -
5.3 "ККТ" "Софтуерно инженерство" 3 семестъра 375.00 лв 1663.98 лв - - -
"Софтуерно инженерство" 5 семестъра - 1663.98 лв - - -
"Киберсигурност" 3 семестъра 375.00 лв 1663.98 лв - - -
"Компютъризирани технологии в бизнеса" 3 семестъра 375.00 лв 1663.98 лв - - -
"Компютъризирани технологии в бизнеса" 5 семестъра - 1663.98 лв - - -
"Информационни системи и технологии" 3 семестъра 375.00 лв 1663.98 лв - - -
"Информационни системи и технологии" 5 семестъра - 1663.98 лв - - -
"Microsoft информационни технологии" 3 семестъра 375.00 лв 1663.98 лв - - -
"Microsoft информационни технологии" 5 семестъра - 1663.98 лв - - -
"Системи за изкуствен интелект" 3 семестъра 375.00 лв 1663.98 лв - - -
"Телекомуникации и мобилни технологии" 3 семестъра 375.00 лв 1663.98 лв - 729.66 лв -
"Телекомуникации и мобилни технологии" 4 семестъра 375.00 лв 1663.98 лв - 729.66 лв -
"Телекомуникации и мобилни технологии" - след ОКС "Проф. Бакалавър" 5 семестъра - 1663.98 лв - 729.66 лв -
"Компютърни мрежи и комуникации" 3 семестъра 375.00 лв 1663.98 лв - - -
"Компютърни мрежи и комуникации" 5 семестъра - 1663.98 лв - - -
5.4 "Е" "Топлотехника и ВЕИ" 3 семестъра 325.00 лв 1645.17 лв - 715.06 лв -
"Топлотехника и ВЕИ" 6 семестъра - 1645.17 лв - 715.06 лв -
"Електроенергийни системи" 3 семестъра 325.00 лв 1645.17 лв - 715.06 лв -
"Електроенергийни системи" 4 семестъра - 1645.17 лв - 715.06 лв -
"Електроенергиен мениджмънт" 3 семестъра 325.00 лв 1645.17 лв - 715.06 лв -
"Електроенергиен мениджмънт" 4 семестъра - 1645.17 лв - 715.06 лв -
"Производство на електрическа енергия от ВЕИ" 3 семестъра 325.00 лв 1645.17 лв - 715.06 лв -
"Производство на електрическа енергия от ВЕИ" 4 семестъра - 1645.17 лв - 715.06 лв -
"ЕСЕОП" 3 семестъра 325.00 лв 1645.17 лв - 715.06 лв -
"ЕСЕОП" 4 семестъра - 1645.17 лв - 715.06 лв -
"ЕСЕОВТ" 3 семестъра 325.00 лв 1645.17 лв - 715.06 лв -
"ЕСЕОВТ" 4 семестъра - 1645.17 лв - 715.06 лв -
5.5 "ТКА" "Корабостроене и морска техника" 3 семестъра - 1437.27 лв - 645.76 лв -
"Корабостроене и морска техника" 4 семестъра - 1437.27 лв - 645.76 лв -
"Проектиране на морски уредби и системи" 4 семестъра - 1437.27 лв - 645.76 лв -
"Експлоатация на флота и пристанищата" 3 семестъра - 1437.27 лв - 645.76 лв -
"Експлоатация на флота и пристанищата" 4 семестъра - 1437.27 лв - - -
"Логистика на водния транспорт" 3 семестъра - 1437.27 лв - - -
"Инженерна екология" 3 семестъра - 1437.27 лв - 645.76 лв -
"Транспорта техника и технологии" 3 семестъра - - - 645.76 лв -
"Транспорта техника и технологии" 5 семестъра - - - 645.76 лв -
"Транспорта техника и технологии" - след ОКС "Проф. Бакалавър" 5 семестъра - - - 645.76 лв -
Регулирани специалности "Корабни машини и механизми" 3 семестъра - 1612.27 лв - 720.76 лв -
"Корабни машини и механизми" 6 семестъра - 1612.27 лв - 720.76 лв -
"Корабоводене" 3 семестъра - 1712.27 лв - 745.76 лв -
"Електрообзавеждане на кораба" 3 семестъра - 1612.27 лв - 720.76 лв -
5.13 "ОИ" "Индустриален мениджмънт" 3 семестъра - 1435.29 лв - 653.43 лв -
"Индустриален мениджмънт" 4 семестъра - - - 653.43 лв -
"Корпоративен мениджмънт" 3 семестъра 375.00 лв 1435.29 лв - 653.43 лв -
"Корпоративен мениджмънт" 4 семестъра - - - 653.43 лв -
"Технологично предприемачество и иновации" 3 семестъра - - - 653.43 лв -
"Технологично предприемачество и иновации" 4 семестъра - - - 653.43 лв -
Управление на качеството 3 семестъра - - - 653.43 лв -
Управление на качеството 4 семестъра - - - 653.43 лв -
"Индустриален дизайн" 3 семестъра 375.00 лв 1435.29 лв - - -
"Индустриален дизайн" 4 семестъра 375.00 лв 1435.29 лв - - -
6.1 "Р" "Семепроизводство и растителна защита" 3 семестъра - - - 936.64 лв -
"Семепроизводство и растителна защита" 4 семестъра - - - 936.64 лв -
"Производство на посевен и посадъчен материал" 3 семестъра - - - 936.64 лв -
"Производство на посевен и посадъчен материал" 4 семестъра - - - 936.64 лв -

 

*СДО (събсидирано от държавата обучение)

*НСДО (несъбсидирано от държавата обучение)

*ПН (професионално направление)

Семестриалната такса може да бъде платена в произволна банка или чрез Изипей, по сметката на ТУ - Варна в обслужващата банка:

Банка: ОББ АД
IBAN: BG33 UBBS 80023116000310
BIC код : UBBSBGSF

Титуляр: Технически университет - Варна

!!! При попълване на вносната бележка за "задължено лице" се изписва името на студента – собствено, бащино и фамилно и ЕГН. За "основание на плащане" се изписва "семестриална такса, специалност, форма на обучение и факултетен номер".