За повече информация кликнете тук

 

Семестриалната такса може да бъде платена в произволна банка или чрез Изипей, по сметката на ТУ - Варна в обслужващата банка:

Във връзка смяна на банката, обслужваща Технически университет, считано от 03.04.2023 год. НОВАТА банкова сметка е:

IBAN: BG08STSA93003116000301     
BIC: STSABGSF     
БАНКА ДСК АД
 

!!! При попълване на вносната бележка за "задължено лице" се изписва името на студента – собствено, бащино и фамилно и ЕГН. За "основание на плащане" се изписва "семестриална такса, специалност, форма на обучение и факултетен номер".