MQC

 

Ръководител
Петър Антонов Гембешев

Експерт, морски технологии              
Юлиян Валентинов Коларов

Експерт морски квалификационен център
Красимира Христова Стойкова

Kъм страницата на центъра >>