Фронт-офис  "Обслужване на студенти" осъществява административното обслужване на студенти във ТУ-Варна, като:

Издава уверения - задължително срещу представена студентска книжка.

Приема заявления - бланки за заявления се закупуват от ксерокса на ТУ, попълват се и се депозират във Фронт-офиса. Заявления могат да се изтеглят и по електронен път (чрез меню Фронт-офис).

Контролира заплащането на семестриалните такси – таксите се заплащат в срок, посочен в заповед на Ректора на университета. Студент, не платил семестриална такса в посочените срокове подлежи на административно отстраняване.

Извършва заверка на студентски книжки - след платена семестриална такса, по предварително утвърден график, груповите отговорници представят студентските книжки във Фронт-офиса.

Издава индивидуални изпитни протоколи – за целта, преди изпита студентът задължително трябва да представи студентска книжка и документ за платена такса.


Приемно време: 8:30-11:00ч. и 13:00-15:00ч.


Експерт ТИС за всички специалности ОКС „Магистър” след висше образование

Янита Колева
Кабинет 101 НУК
email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
тел : 052/ 383 478, 0895653293

 


Експерт ТИС за ОКС „Бакалавър” специалности: Е, БМЕ, ИД, ТТТ, АТ, МТТ, КТМ, СИХНГП, ПИ

инж. Бонка Петрова
Кабинет 102 НУК
email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Тел. 052/ 383 297, 0899905003

 


Експерти ТИС за ОКС „ Бакалавър” специалности: ИМ, ТПИ, КВ, ЛВТ, ТИП, Т, ТВЕИ, КМТ, ИЕ, А, ЕФП, ТТОМОС, КММ, ЗНБА, СИТ, СтМ

инж. Гергана Янакиева
Кабинет 103 НУК
email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
тел : 052/ 383 574, 0878148145
инж. Албена Маринова
Кабинет 103 НУК
email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
тел : 052/ 383 247, 0877426131

 


Експерт ТИС за ОКС „ Бакалавър” специалности: ЕЕ, ЕТ, ВЕИ, ЕТВЕИ, ЕТЕТ, ЕСЕО, ЕОК, СМ, АИУТ, АИУКС, АРУКС, РМ, ТТТколеж, ИКТ, КТТ, ТКМТ, КСТ

Дилиана Петрова
кабинет 105 НУК
email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
тел. 052/ 383 212, 0878148173

инж. Светла Драгнева
каб.105
email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
тел: 052/383 212, 0895653279

 

инж. Павлина Николова
Кабинет 106 НУК

 


Издава академични справки - от ксерокса на ТУ се закупува заявление по образец, заплаща се съответната административна такса (ако такава е необходима), попълва се и се депозира във Фронт-офис. Получаването на академична справка става лично или с нотариално заверено пълномощно.

 

Важно: Пълна информация за обучението си студентите могат да получат на уебстраницата на Университета. Информация за стипендии и здравно осигуряване – стая № 307 в Машинен факултет. Информация за изпитни дати и разписи - уебстраницата на Университета или на таблата пред стая 214 на Машинен факултет. Информация за държавни изпити или дипломни защити – при секретарката на съответната катедра.