Заетите и свобди места в студентските общежития

към ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА
Към дата : 31.03.2022 г.

Общежитие № Легла (Капацитет) Настанени Свободни легла Неизползва еми легла
1 бл. 13 420 306 102 12
2 бл. 15 НЕ ФУНКЦИОНИРА
3 бл. 18 535 409 126 0


Забележки:
Студентско общежитие блок 15 - не се ползва; за ремонт
Студентско общежитие блок 13 - ст. 1304; ст. 1404; ст. 1504; 1610 - за ремонт.


Тел. за повече информация:052 303 239 Бистра Димитрова –инспектор СО