СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ОБЩЕЖИТИЕ

Студенти 2, 3 и 4 курс ОКС „Бакалавър“
01.08.2021 г. до 31.08.2021 г.


СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ за кандидатстване студенти 1-4 курс

Документите ще се приемат от  05 юли 2021г. до 31 август 2021г. на хартиен носител в СО бл. 18, ст. 104.
Класирането ще бъде обявено на 17.09.2021 г. на сайта.
Дни за настаняване по обявен график – 28, 29, 30.09 и 01.10.2021 г.


СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ за второ класиране и МАГИСТРИ

04-06.10.2021 г. – приемане на документи за второ класиране и МАГИСТРИ
Второто класиране ще бъде обявено на 11.10.2021 г.
Дни за настаняване по обявен график за второ класиране – 14, 15 и 18.10.2021 г.


Тел. за повече информация:

052 303 239 Бистра Димитрова –инспектор СО


ВАЖНО!!! Индивидуалната настанителна заповед се получава на есен срещу екземпляр от уверение за записан ЗИМЕН семестър за учебната 2021-2022 г.