ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБАТА – КОНКУРС

„НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА ЗВЕНАТА НА ТУ-ВАРНА“

НАЧАЛО 10,00 ЧАСА НА 09 .10. 2023 Г. ВЪВ ФОАЙЕ НА НУК

 

ПРОГРАМА

От организаторите