Благодарствен Адрес - Innowave Summit 2023

Поздравителни адреси за откриването на учебната 2023/2024 година

Поздравителни адреси по повод избора на проф. д-р Драгомир Пламенов за ректор на ТУ-Варна

Поздравителни адреси 24 Май 2023

Поздравителен адрес от министър Никола Стоянов

Поздравителни адреси за 60 годишнината на ТУ-Врна

Поздравителни адреси 24 Май

Поздравителни адреси за Национална кръгла маса 16 май 2022 г.

Поздравителен адрес 8-ми декември 2021

Поздравителен адрес 8-ми декември

Поздравителен адрес от ТУ-София

Поздравителен адрес от ТУ-София