Най-новите заглавия на Springer, De Gruter и Oxford University Press вече в ТУ – Варна

Университетската библиотека на Технически университет – Варна вече предлага на своите студенти, докторанти и преподаватели най-новите заглавия на едни от най-известните чуждестранни издателства като Springer, De Gruter, Oxford University Press и др.

Прочети още...

Технически Университет Варна и Сименс ООД създават нови условия за подобрена квалификация и успешна реализация на студенти и докторанти

Активното сътрудничество между Сименс ООД и Технически Университет - Варна създава нови възможности за професионално развитие и кариерна реализация на студентите и докторантите обучавани в  областта на ИТ-технологиите, Автоматиката и Електрониката.

В тази връзка ТУ-Варна и Сименс ООД организират серия от нови инициативи, която позволява активно участие на специалисти от Сименс ООД при разработване на:

новите бакалавърски специалности на ТУ Варна:

Прочети още...

Технически Университет Варна и SCHWARZ IT България заедно в обучението и реализацията на IT специалисти

На 23.07.2021г. гости на Технически Университет Варна бяха г-н Михаил Петров, главен изпълнителен директор на  SCHWARZ  IT България  и г-н Петър Донев, представител на Multimedia Workshop. Г-н М. Петров запозна накратко Ректора на ТУ – Варна, проф. д-р инж. Венцислав Вълчев и зам. Ректора по УД,  доц. Мария Маринова с дейността на компанията.

Mлади IT специалисти от ТУ Варна започват във Schwarz IT при атрактивни заплати от 2300 лева за стартови позиции и 7900 за старши специалисти, обявиха от SCHWARZ IT България при представяне отличните възможности за работа компанията.

Прочети още...

ТУ-Варна водещ участник в Европейска мрежа за развитие на предприемачески капацитет и иновации във Висшите учебни заведения

ТУ-Варна спечели пореден международен проект по процедура „ HEI Initiative - Innovation Capacity Building for Higher Education “  към Европейския Институт за Иновации и Технологии (EIT).

Прочети още...

Технически университет - Варна и Siemens разширяват сътрудничеството си в научната и учебната дейности

среща между ръководството на висшето учебно заведение и представители на германския концернВъзможностите за по-нататъшно разширяване на сътрудничеството между Технически университет – Варна и Siemens бяха обсъдени по време на среща между ръководството на висшето учебно заведение и представители на германския концерн, които бяха на посещение във Варна. От страна на Siemens делегацията включваше г-н Себастиан Израел, ръководител на VM Automotive Австрия,  г-н Волфганг Кьоних, консултант  решения за автоматизация в автомобилостроенето - Линц, г-н Петер Гал, ръководител бизнес администрация в същото бизнес звено,  г-н Бьорн Харт, технически мениджър,  г-н Теодор Маринов, ръководител на направление Дигитални индустрии на Siemens България, г-жа Ивелина Трифонова, ръководител бизнес администрация на направлението  и г-н Николай Архипов, ръководител на инженерния център на Siemens във Варна.

Прочети още...

Най-висока оценка за качество на Технически университет-Варна за проект по програма “Еразъм+” за студентски и преподавателски мобилности

ТУ-Варна получи много висока оценка от Националната агенция за администриране на програма ЕРАЗЪМ в България – “Център за развитие на човешките ресурси” за последната година. Качеството на изпълнение на проектните дейности на университета е оценено с 97 от 100 възможни точки

Студентите, преподавателите и административния персонал на ТУ-Варна продължават да имат практически неограничена възможност за участие в международен обмен с повече от 80 университета в страните от Европейския съюз, Турция, Северна Македония, Албания и Сърбия, партниращи на университета по програма Еразъм+. Програмата осигурява индивидуални мобилности с цел преподаване, обучение или провеждане на практика с продължителност от няколко дни до няколко месеца, като участниците получават значителна безвъзмездна финансива подкрепа.

Прочети още...

Ректорът на Технически университет – Варна удостои инж. Димитър Димитров с почетното научно звание „Доктор хонорис – кауза“ на ТУ – Варна

На тържествена церемония във Фестивален и конгресен център – Варна, инж. Димитър Димитров – собственик и мениджър на фирма „АРДЕС Информационни технологии“ ЕООД, бе удостоен от ректора на ТУ – Варна – проф.д-р инж. Венцислав Вълчев с почетното научно звание „Доктор хонорис – кауза“.

Прочети още...

Значителен ръст на основните показатели за дейността на ТУ – Варна отчете Общото събрание за изминалата година

На 25.06.2021г. в зала 1 на Фестивалния и конгресен център се проведе Общо събрание на Технически университет – Варна за отчитане на дейността му през изминалата година.

В своя отчетен доклад ректорът на университета – проф.д-р инж. Венцислав Вълчев представи пред академичната общност основните резултати от дейността на ТУ – Варна.  Той отчете напредък по всички макро показатели на Университета:

Прочети още...

Технически университет- Варна подкрепя екологичното обучение в училищата!

На 22.06.2021г. основно училище „Васил Априлов“ град Варна гостува на ТУ – Варна, катедра „Екология и опазване на околната среда“ към Корабостроителен факултет, заедно със своите партньори по национална програма „Иновации в действие“.

ОУ „Васил Априлов“ е иновативно училище с преподаване на екология за 2020-2021 и 2021-2022 учебни години. Партньори по програмата са ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ и ОУ „Христо Ботев“ от град Велико Търново, които също се развиват в духа на иновативното образование и споделянето на  добри практики в екологията и опазването на околната среда.

Трите училища гостуват на ТУ – Варна, катедра ЕООС в периода 21.06- 23.06.2021г., тъй като екологичното образование е заложено в учебния план на всяко от тях  и е насочено към формиране на екологична култура, екологично съзнание и екологично поведение в тяхната взаимна връзка и единство с оглед опазване на екологичното равновесие.

Учителите и учениците ще имат възможност да се запознаят с модерната научноизследователска база на катедра Екология и опазване на околната среда, с работата по екологични проекти и постиженията на университета в сферата на опазването на околната среда.

Заповед 392 във връзка с провеждането на не присъствени изпити на 25.06.2021г

Прочети още...