МЕСЕЦ НА НАУКАТА 2021

 

ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБАТА – КОНКУРС

 „НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА ЗВЕНАТА НА ТУ-ВАРНА“

НАЧАЛО 10:00 ЧАСА НА 11.10.2021г. ВЪВ ФОАЙЕ НА НУК

 

Покана за всички желаещи да присъстват на откриването.

 

От организаторите