ЮБИЛЕЙНА ПРОГРАМА

ПОД ПАТРОНАЖА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н РУМЕН РАДЕВ, ПО СЛУЧАЙ 60-ГОДИШНИНАТА НА

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

Академичното ръководство на университета има удоволствието да представи приетата и утвърдена юбилейна програма, изпълнена с множество значими събития, инициативи и дейности.

Кулминацията в празничния календар е официалния прием с тържествен концерт на ректора ТУ-Варна, с присъствието на президента на Република България г-н Румен Радев. Събитието е на 14 октомври 2022 г.

Ще се радваме на вниманието и включването на обществеността в регионален и национален план в предвидените форуми, с които ще отбележим достойното минало настоящия принос и бъдещите проекти на Технически университет – Варна.

 

ДАТА

СЪБИТИЯ

8 април 2022 г.
11.00 часа в Държавен горски разсадник "Малка Чайка", Държавно горско стопанство – Варна.

Юбилейно залесяване „60 дръвчета за 60 години
Технически университет – Варна“

м. април – м. октомври 2022 г.
ТУ-Варна

Успели в науката и бизнеса
(месечни срещи с изявени учени и представители на бизнеса)

м. април 2022 г.
ТУ-Варна

Дни на кариерата в ТУ - Варна. Поредица от срещи на студенти с експерти от бизнеса.

16 май 2022 г.
от 10:00 – 13:00 часа в
конферентна зала „GOLDEN TULIP“
на хотел „GOLDEN TULIP VARNA“.

Национална кръгла маса на тема
„Иновации и дигитализация – технологии на успеха“

26 май 2022 г.
ТУ-Варна

Официално откриване на многофункционален кабинет за специалисти и студенти – KBC Collab Space в ТУ – Варна

м. юни 2022 г.
ТУ-Варна

Месец на науката
„Технически университет – Варна 60 години -
Технология на успеха“

Проф. д-р инж. Тодор Ганчев, зам.-ректор на Технически университет – Варна представи постиженията на университета по време на форума Green Transition.

2 до 4 юни 2022 г.
ТУ-Варна

Трето издание на BIA-2021 Международна конференция по биомедицински иновации и приложения в ТУ – Варна

4 до 6.10.2022 г.
ТУ-Варна

Кариерен форум "Технология на успеха"

10.10.2022 г.
ТУ-Варна

Откриване на изложба-конкурс "Научни постижения на звената на ТУ-Варна"

14.10.2022 г.
Зала 1 на ФКЦ-Варна
14.00 ч.


16.00 ч.

 

17.00 ч.

Тържествено събрание на ТУ - Варна
(патрон на юбилейните събития -
президент на Р България г-н Румен Радев)


Коктейл

 

Тържествен концерт