Решения на академичен съвет на Технически университет-Варна мандат 2023 - 2027 г.

 

ПРОТОКОЛ № 1 ОТ 03.07.2023 г.

ПРОТОКОЛ № 2 ОТ 10.07.2023 г.