Академичен съвет


мандат 2019-2023 год.

Протокол кандидатури за АС и КС 23.09.2020

Списък на допуснатите кандидати за попълване състава на академичния съвет с мандат 2019-2023 г.

Покана до членовете на общото събрание на Технически Университет - Варна

Резултати от провеждане на частични избори за попълване състава на Академичния съвет на ТУ-Варна на 22.11.2019 г., мандат 2019-2023 г.

Резултати от провеждане на частични избори за попълване състава на Академичния съвет на ТУ-Варна на 15.11.2019 г., мандат 2019-2023 г.


График за провеждане на избори за ръководни органи в основните звена на университета.

Предложение за структура и състава на ръководните органи на основните звена.

Структура на ръководните органи на Колеж в структурата на ТУ


Списък на допуснатите кандидати за членове на АС - МАНДАТ 2019-2023 г.

Протокол от заседание на Комисията по подготовка на изборните процедури в ТУ-Варна