Академичен съвет


мандат 2019-2023 год.

Протокол кандидатури за АС и КС 23.09.2020

Списък на допуснатите кандидати за попълване състава на академичния съвет с мандат 2019-2023 г.

Покана до членовете на общото събрание на Технически Университет - Варна

Резултати от провеждане на частични избори за попълване състава на Академичния съвет на ТУ-Варна на 22.11.2019 г., мандат 2019-2023 г.

Резултати от провеждане на частични избори за попълване състава на Академичния съвет на ТУ-Варна на 15.11.2019 г., мандат 2019-2023 г.


График за провеждане на избори за ръководни органи в основните звена на университета.

Предложение за структура и състава на ръководните органи на основните звена.

Структура на ръководните органи на Колеж в структурата на ТУ


Списък на допуснатите кандидати за членове на АС - МАНДАТ 2019-2023 г.

Протокол от заседание на Комисията по подготовка на изборните процедури в ТУ-Варна

 

График частичен избор 02.22

Г РА Ф И К

 за изборни процедури

за попълване на Академичен съвет на Технически университет-Варна

 • 12.01.2022 – 19.01.2022г. Кампания за депозиране на предложения за кандидатури;
 • 24.01.2022г. Краен срок за изготвяне на доклад от Комисията по подготовка на изборите с писмена мотивировка за допускане и недопускане на кандидатури;
 • 27.01.2022г. Краен срок за депозиране на жалби пред Академичен съвет от недопуснатите кандидати;
 • 31.01.2022г. Провеждане на Академичен съвет и взимане решение по жалбите, ако има такива;
 • 02.02.2022г. Краен срок за изготвяне на окончателните списъци с кандидатури по квоти;
 • 11.02.2022г. Дата на провеждане на Общо събрание на университета – по кореспондентен път.

Покана до членовете на общото събрание на Технически Университет – Варна

На основание чл. 10, ал. 5 от Правилника за устройството и дейността на Технически университет-Варна, решение на Академичния съвет на ТУ-Варна  от 27.09.2021г. и във връзка с чл. 19, ал. 4 и ал. 5 от Правилника за провеждане на изборни процедури в Технически университет-Варна, Ви каним да участвате в Частичен избор за попълване квотите за членове на Академичен съвет на ТУ-Варна, което ще се проведе по кореспондентен път на:

Прочети още...

График за изборни процедури за попълване състава на Академичен съвет на ТУ-Варна /частични избори - мандат 2019-2023 г./

ГРАФИК
за изборни процедури
за попълване състава на Академичен съвет на
Технически университет-Варна
/частични избори - мандат 2019-2023 г./

 

 • 28.09.2021г. - 08.10.2021г. Кампания за депозиране на предложения за кандидатури;
 • 14.10.2021г. Краен срок за изготвяне на доклад от Комисията по подготовка на изборите с писмена мотивировка за допускане и недопускане на кандидатури;
 • 18.10. 2021г. Краен срок за депозиране на жалби пред Академичен съвет от недопуснатите кандидати;
 • 25.10. 2021г. Провеждане на Академичен съвет и взимане решение по жалбите, ако има такива;
 • 26.10. 2021г. Краен срок за изготвяне на окончателните списъци с кандидатури по квоти;
 • 02.11. 2021г. Дата на провеждане на Общо събрание на университета - по кореспондентен път.

 

приет на Академичен съвет с пр. №38 / 27.09.2021 г.