КОРАБОСТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

Катедри

» Екология и опазване на околната среда

» Индустриален дизайн

» Корабоводене, управление на транспорта и опазване чистотата на водните пътища

» Корабостроене и Корабни машини и механизми

» Топлотехника

 

Декан

 

 


Доц. д-р инж. Пенка Златева

Кабинет: 409МФ
Тел: 052/ 383 428
E_mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Зам. Декан УР

 

 


Д
оц. д-р инж. Кръстин Йорданов

Кабинет
Тел.
E_mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Зам. Декан НКР

 

 


Д
оц. д-р инж. Тихомир Доврамаджиев

Кабинет
Тел.
E_mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Секретар на КФ

инж. Веселина Спасова
Кабинет 408 М
Тел: 052/ 383 556; 0895527771

Експерт ТИС

Фронт-офис „Обслужване на студенти“


Корабостроителният факултет е сред първите структури в състава на ВМЕИ, Варна и е създаден през 1962 г. Наследява традициите в областта на корабостроенето и морското инженерство от Техническия факултет на Държавния университет, Варна. Обособяването му като самостоятелен факултет става през 1974 г. Създават се катедри по корабостроене, механизация на кораби и инсталации. Понастоящем в състава на факултета влизат катедри, които провеждат обучение по :
•    Специалност «Корабоводене” и „Експлоатация на флота и пристанищата» . Разкрита е в ТУ – Варна от 07.09.1992 г. В Катедра «Корабоводене, управление на транспорта и опазване чистотата на водните пътища», която от 2015 г. е в състава на «Корабостроителен факултет», се подготвят кадри за морската индустрия – корабоводители и специалисти по морски транспорт.
•    Катедра «Екология и опазване на околната среда» е създадена през 1992 година като профилираща за специалност «Екология и опазване на околната среда». Понастоящем катедрата провежда обучението по специалностите: „Инженерна екология” и „Защита на населението при бедствия и аварии”.
•    Катедра «Растениевъдство» е създадена през 2011 година, като профилираща за специалност «Агрономство». Обучението стартира през учебната 2007/2008 г. след получена положителна оценка от ПКАНВМ на проект за откриване на професионално направление 6.1. Растениевъдство в ТУ – Варна.
•    Катедра „Топлотехника” е създадена през 1998 г. с основна задача да осигурява обучението на студентите от разкритата през 1995 г. специалност „Топлотехника” за придобиване на ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър”.
•    Катедра “Корабостроене и Корабни машини и механизми” е новосформирана през  2016 г. катедра, която обединява досегашните „Корабостроене” и „Корабни машини и механизми”.