Започва депозиране на кандидатури за органи за управление на ТУ-Варна с мандат 2023-27г.

 

ГРАФИК за провеждане на избори за индивидуални и колективни органи за управление на ТУ-Варна с мандат 2023-2027 год.

РЕШЕНИЕ За определяне на числения състав и структурата на Комисията по подготовка на изборните процедури и на Комисията по провеждане на изборите в ТУ-Варна за мандат 2023-2027 год.