РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АДМИНИСТРАТИВНИ И ПОМОЩНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА АС НА ТУ-ВАРНА С МАНДАТ 2023-2027 - Второ гласуване – 25.06.2024


Заседание на Общо събрание проведено на 21.06.2024 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС НА ТУ-ВАРНА С МАНДАТ 2023-2027

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АДМИНИСТРАТИВНИ И ПОМОЩНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА АС НА ТУ-ВАРНА С МАНДАТ 2023-2027


ГРАФИК Изборни процедури

Протокол 5 от комисията по подготовка на изборните процедури.

Протокол 6 от комисията по подготовка на изборните процедури.

 

График за провеждане на частични избори 25.03.2024 г.

Резултати от проведени частични избори 06.11.2023

Протокол 3 от заседание на Комисия по подготовка на изборните процедури

Протокол 4 от заседание на Комисия по подготовка на изборните процедури

Резултати от проведени частични избори 

ГРАФИК - за провеждане на частични избори за попълване на състава на Академичния съвет на ТУ-Варна

ГРАФИК - за провеждане на частични избори за попълване на състава на Общото събрание на ТУ-Варна

Съобщение


Резултати от проведено второ гласуване за попълване незаети места от квотата на МТФ в КС на 03.07.23

Резултати от проведени избори за индивидуални и колективни органи на управление на Технически университет Варна с мандат 2023-2027г.

 

Протокол 1 от заседание на Комисия по подготовка на изборните процедури

Протокол 2 от заседание на Комисия по подготовка на изборните процедури ПИП 2023-2027

 

Започва депозиране на кандидатури за органи за управление на ТУ-Варна с мандат 2023-27г.

 

ГРАФИК за провеждане на избори за индивидуални и колективни органи за управление на ТУ-Варна с мандат 2023-2027 год.

РЕШЕНИЕ За определяне на числения състав и структурата на Комисията по подготовка на изборните процедури и на Комисията по провеждане на изборите в ТУ-Варна за мандат 2023-2027 год.