Резултати от проведени частични избори 06.11.2023

 

Протокол 3 от заседание на Комисия по подготовка на изборните процедури

Протокол 4 от заседание на Комисия по подготовка на изборните процедури

 

Резултати от проведени частични избори

 

ГРАФИК - за провеждане на частични избори за попълване на състава на Академичния съвет на ТУ-Варна

ГРАФИК - за провеждане на частични избори за попълване на състава на Общото събрание на ТУ-Варна

 

 

Съобщение


Резултати от проведено второ гласуване за попълване незаети места от квотата на МТФ в КС на 03.07.23

Резултати от проведени избори за индивидуални и колективни органи на управление на Технически университет Варна с мандат 2023-2027г.

 

Протокол 1 от заседание на Комисия по подготовка на изборните процедури

Протокол 2 от заседание на Комисия по подготовка на изборните процедури ПИП 2023-2027

 

Започва депозиране на кандидатури за органи за управление на ТУ-Варна с мандат 2023-27г.

 

ГРАФИК за провеждане на избори за индивидуални и колективни органи за управление на ТУ-Варна с мандат 2023-2027 год.

РЕШЕНИЕ За определяне на числения състав и структурата на Комисията по подготовка на изборните процедури и на Комисията по провеждане на изборите в ТУ-Варна за мандат 2023-2027 год.