ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ТУ – ВАРНА, ПРЕЗ ПЕРИОДА МАЙ 2014 г. - АПРИЛ 2015 г.

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ТУ – ВАРНА, ПРЕЗ ПЕРИОДА ЮЛИ 2015 г. - АПРИЛ 2016 г.

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ТУ – ВАРНА, ПРЕЗ ПЕРИОДА МАЙ 2016 г. - АПРИЛ 2017 г.

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ТУ – ВАРНА, ПРЕЗ ПЕРИОДА МАЙ 2017 г. - АПРИЛ 2018 г.

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ТУ – ВАРНА, ПРЕЗ ПЕРИОДА МАЙ 2018 г. - АПРИЛ 2019 г.

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ТУ – ВАРНА, ПРЕЗ ПЕРИОДА МАЙ 2019 г. - АПРИЛ 2020 г.

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ТУ – ВАРНА, ПРЕЗ ПЕРИОДА МАЙ 2020 г. - АПРИЛ 2021 г.

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ТУ – ВАРНА, ПРЕЗ ПЕРИОДА МАЙ 2021 г. - АПРИЛ 2022 г.

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ТУ – ВАРНА, ПРЕЗ ПЕРИОДА МАЙ 2022 г. - АПРИЛ 2023 г.