НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ (след получаване на индивидуална настанителна заповед от. Инспектор СО)

  • Индивидуална настанителна заповед (издава се и се получава от инспектор СО в каб. 104, СО бл. 18 в деня на настаняване);
  • Уверение за записан зимен семестър на учебната 2021 - 2022​ година;
  • Снимки паспортен формат – 2 броя;
  • Документ за временна адресна регистрация в съответното СО. Издава се от Район „Приморски“ - Варна след предоставената от нас информация към длъжностните лица. Носете лична карта.
  • Валиден е този документ за адресна регистрация, който съдържа точния адрес – улица, блок и номер на стаята;
  • Лична карта и студентска книжка на студента.

 

Договор за наем за бл. 18

Договор за наем за бл. 13

Декларация за тютюнопушене

Заповед тютюнопушене

Заповед за настаняване - първо кралсиране

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ:

052 303 466 – Ръководител сектор „СО бл. 18 – Ирина Кирякова

052 303 268 – Ръководител сектор „СО – бл. 13“ – Даниела Христова

052 303 239 – Инспектор СО – Бистра Димитрова