Технически университет- Варна подкрепя екологичното обучение в училищата!

На 22.06.2021г. основно училище „Васил Априлов“ град Варна гостува на ТУ – Варна, катедра „Екология и опазване на околната среда“ към Корабостроителен факултет, заедно със своите партньори по национална програма „Иновации в действие“.

ОУ „Васил Априлов“ е иновативно училище с преподаване на екология за 2020-2021 и 2021-2022 учебни години. Партньори по програмата са ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ и ОУ „Христо Ботев“ от град Велико Търново, които също се развиват в духа на иновативното образование и споделянето на  добри практики в екологията и опазването на околната среда.

Трите училища гостуват на ТУ – Варна, катедра ЕООС в периода 21.06- 23.06.2021г., тъй като екологичното образование е заложено в учебния план на всяко от тях  и е насочено към формиране на екологична култура, екологично съзнание и екологично поведение в тяхната взаимна връзка и единство с оглед опазване на екологичното равновесие.

Учителите и учениците ще имат възможност да се запознаят с модерната научноизследователска база на катедра Екология и опазване на околната среда, с работата по екологични проекти и постиженията на университета в сферата на опазването на околната среда.

Заповед 392 във връзка с провеждането на не присъствени изпити на 25.06.2021г

Прочети още...

За студенти, ползващи общежития

Поради намаляне обема на работа и предстоящата лятна ваканция Ви уведомяваме, че СО бл. 13 ще работи до 15.06.2021 г.
Всички желаещи да ползват общежитие след тази дата трябва да бъдат пренастанени в СО бл. 18.
За целта, моля, желаещите да попълнят заявление в ст. 104, СО бл. 18 до 12.06.2021 г.

Също така Ви уведомяваме, че СО бл. 18 ще работи през месеците на лятна ваканция.
Желаещите следва да подадат молби в ст. 104, СО бл. 18 до 12.07.2021 г.

Поздравителен адрес Иван Портних - Община Варна

Поздрав 24 Май ОМД

Набират се допълнителни преброители и контрольори за Преброяване 2021

Драги студенти,

Обръщаме се към вас, с предложение за краткосрочна, но добре заплатена възможност за допълнителни доходи – да бъдете преброители в предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд в България, което ще се проведе през септември и началото на октомври.

Нова възможност за реализация за студентите на ТУ-Варна

Поредната добра новина за ТУ-Варна касае възпитаниците ни в избрани специалности от 5 професионални направления.  След обнародвана Заповед № РД09 – 1022 / 29.04.2021г. на Министъра на Образоването и науката стана ясно, че се дава възможност на студентите от специалности

Заповед във връзка с приключването на летен семестър на учебната 2020/2021 r. и провеждането на изпитните сесии.

Прочети още...

Заповед - 24 Май

ТУ Варна поема разходите по публикуване на свои преподаватели в международна конференция BIA2021

Във връзка със стимулиране на научноизследователската и публикационната дейност на преподавателите, ТУ Варна в ролята си на организатор на международна конференция BIA2021 ще поеме разходите по публикуване на приетите доклади на преподаватели от ТУ Варна. Сборникът с доклади от BIA2021 ще бъде индексиран в IEEE Xplore и Scopus.

В допълнение, авторите на най-добрите доклади ще получат възможност да подготвят публикация за едно от следните списания, индексирани в SCOPUS:

International Journal of Mechanics,
International Journal of Biology and Biomedical Engineering,
International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing.

За повече информация относно конференцията: www.biaconf.tu-varna.bg и доц. Валентина Маркова

от Ръководството на ТУ Варна