Катедра „Растениевъдство“ при ТУ-Варна ще отбележи лозарския празник на св. Трифон с ритуално зарязване на лозята в университета

Със зарязване на лозята в учебно-опитното поле в двора на Технически университет – Варна ще бъде отбелязан празника на 1 февруари 2023 г., от 14.00 часа. 

За десета година преподавателите и студентите от катедра „Растениевъдство“ ще спазят обичая от народния календар и с водосвет и мъжко хоро ще отбележат пролетното зарязване и професионалния си празник.

 

Инженерен център на Сименс в гр. Варна обявява свободни позиции за Стажантска програма 2023

Инженерен център SIEMENS, гр. Варна стартира гъвкава стажантска програма, в която всеки сам определя своята натовареност.

Можеш да започнеш сега или през лятната ваканция.

Ти избираш кога!

Прочети още...

Технически университет – Варна обявява конкурс за попълване на екип на проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“

На 24.06.2021 г. Технически университет – Варна сключи споразумение с ИУ-Варна за изпълнение на заложените дейности и критерии по проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“. Проектът е финансиран по процедура BG05M2OP001-2.016 ,,Модернизация на висшите училища”, със съфинансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове, и се изпълнява в партньорство от 4 български и 13 чуждестранни университета. Основните цели на проекта са да се модернизира образователния продукт чрез предлагане на съвместни учебни програми, тяхната дигитализация чрез внедряване на дигитални и облачни технологии в учебния процес и повишаване на квалификацията на преподаватели, студенти, млади учени, докторанти, изследователи и др. Предвижда се разработване и внедряване на 4 нови съвместни учебни програми, в т.ч. „Data Science“; „Интегрирани системи за дистанционно наблюдение и контрол“; „Уеб дизайн и сигурност“ и „Съвременни системи в земеделието“, както и тяхното дигитализиране и обезпечаване с необходимото ИКТ оборудване. Останалите проектни дейности са насочени към повишаване на квалификацията на целевите групи чрез обучения, специализации, мобилности с цел обучения, преподаване, научно-изследователска дейност и др. В допълнение се предвижда и развитие на меките умения и умения за кариерно ориентиране на студенти чрез семинари с участието на експерти от бизнеса с цел реализиране на лицата и успешното им адаптиране към пазара на труда.

Прочети още...

Фотографска изложба

Прочети още...

📣 ДА ПОМОГНЕМ НА ВЕСЕЛКА

Здравейте, колеги!

🆘 До нас достигна писмо със зов за помощ.

Веселка Крачунова - дъщеря на преподавател от университета ни, е с тежко онкологично заболяване. Последвалото лечение на злокачествени тумори в областта на шията и лимфните възли и носоглътката, закономерно е довело до необходимост от оперативно и медикаментозно лечение в онкологична болница в Истанбул.

Баща ѝ споделя в писмото си: „ Вече преминахме през две операции за отстраняване на злокачествените тумори и през две серии от антибиотични и химиотерапевтични лечебни процедури с епизодични периоди на подобрения и следващо влошаване. Общата констатация на лекуващия екип е, че предстои дълга борба със всички възможни методи и практики в подобни случаи. “

❗️Родителите на Веселка се обръщат с молба към всички с добро сърце и готовност за финансова подкрепа.

Нека бъдем съпричастни и да направим дарение! 🙏

‼️ ДАННИ ЗА ДАРЕНИЕ:

Сметка в банка

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА , BIC: UBBSBGSF , IBAN: BG10UBBS80024073635940, ВАЛУТА: BGN на името на Христо Атанасов Крачунов

основание: дарение за Веселка Христова Крачунова

💌 Цялото писмо можете да прочетете от 

СЛЕДПРАЗНИЧНИ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ

Уважаеми съграждани, колеги, приятели и добри, отзивчиви и състрадателни хора!

Поздравявам ви след отминалите национални, традиционни и религиозни празници и ви желая, на вас  и вашите близки, роднини и приятели много здраве, лично щастие и успехи за постигане н вашите най-съкровени мечти  и цели в семейството, на работното място, в образователните и в обществените институции. Най-много ви пожелавам крепко здраве и семейно щастие, което през последната 2022 г. ние всички от моето семейство започнахме да усещаме как постепенно започва да ни се изплъзва и да се губи през последните 10 месеца. Това се случи след откриването на тежко онкологично заболяване на моята дъщеря - Веселка Крачунова и  последвалото лечение на злокачествени тумори в областта на шията и лимфните възли и носоглътката, което закономерно доведе до необходимост от оперативно и медикаментозно лечение в онкологична болница в Истанбул.

Вече преминахме през две операции за отстраняване на злокачествените тумори и през две серии от антибиотични и химиотерапевтични лечебни процедури с епизодични  периоди на подобрения и следващо влошаване. Общата констатация на лекуващия екип е, че предстои дълга борба със всички възможни методи и практики в подобни случаи. Семейните финанси за съжаление отдавна се изчерпаха и се обръщаме към всички хора с добро сърце и готовност за финансова подкрепа, да предоставят своята помощ според възможностите си, за което ние, цялото семейство от родители, три деца и двама внука, ще бъдем вечно благодарни.

Даренията се приемат и управляват от мен Христо Атанасов Крачунов, баща на Веселка Христова Крачунова по сметка в банка

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА   ,   BIC: UBBSBGSF  , IBAN: BG10UBBS80024073635940, ВАЛУТА: BGN

Те ще бъдат използвани само за нейното лечение, възстановяване  и подобряване  на нейното здравословно състояние .

С искрено уважение и дълбока признателност: Доц. д-р инж. Христо Крачунов

 

Тържествено връчване на дипломите на випуск 2022 на ФИТА

Прочети още...

Тържествена церемония за връчване на дипломите на завършилите ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, випуск 2022 г. при Корабостроителен Факултет

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            На 10.03.2023 год. от 13,00 часа в зала 114 МФ на ТУ-Варна, ще се състои  Тържествена церемония  за връчване на дипломите на завършилите ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, випуск 2022 г. при Корабостроителен Факултет от специалности:

„Инженерна екология“, „Защита на населението при бедствия и аварии“, Индустриален дизайн, „Експлоатация на флота и пристанищата“, „Корабоводене“, „Топлотехника и възобновяеми енергийни източници“, „Проектиране на морски уредби и системи“, „Корабостроене и морска техника“ и „Корабни машини и механизми“.

ПРОГРАМА:

Прочети още...

За вас абсолвенти

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
УВЕДОМЯВА

всички дипломирали се студенти, от Машинно-технологичен факултет ОКС“ Бакалавър“ и ОКС„Магистър“ през месец ЮЛИ 2022г., СЕПТЕМВРИ 2022г. и ОКТОМВРИ 2022г.

и

всички дипломирали се студенти, от Корабостроителен факултет, ОКС “ Бакалавър“ и ОКС„Магистър“ през месеците юни 2022 г., юли 2022 г., септември 2022 г., октомври 2022 г., ноември 2022 и декември 2022 г.

от специалности:

Прочети още...

Заповед във връзка със записването на студентите в ОКС „професионален бакалавър", ОКС „бакалавър" и ОКС „магистър"

Прочети още...

 

Покана за откриваща среща по проект КП-06-Н67/12/13.12.2022г. и симпозиум по проект КП-06-Н57/6/16.12.2021г.

Покана за откриваща среща по проект КП-06-Н67/12/13.12.2022г. на тема: "Моделиране поведението на материали в условията на гигациклова умора" и симпозиум по проект КП-06-Н57/6/16.12.2021г. на тема: "Теоретично и експериментално изследване на модели и алгоритми за формиране и контрол на специфични релефни текстури по различни видове функционални повърхнини"

Откриващата среща ще бъде посветена на представяне на целите и задачите по проект КП-06-Н67/12/13.12.2022г. на тема: "Моделиране поведението на материали в условията на гигациклова умора" с научен ръководител: доц. д-р инж. Диян Димитров, кат. „Механика и машинни елементи“.

Научният семинар ще е посветен на докладване и обсъждане на резултатите, постигнати до момента по проект КП-06-Н57/6/16.12.2021г. на тема: " Теоретично и експериментално изследване на модели и алгоритми за формиране и контрол на специфични релефни текстури по различни видове функционални повърхнини " с научен ръководител: доц. д-р инж. Стоян Славов, кат. „Технология на машиностроенето и металорежещи машини“.

Начало : 18.01.2023 г. от 11:15 часа в Конферентна зала НУК.

Форумите са отворени са посещения и от членове на академичната общност на ТУ-Варна, докторанти и студенти.