Базова стойност на едно хранене е в рамките на 8.00 лв. за студенти, докторанти и специализанти.

Държавната субсидия за едно хранене /обяд или вечеря/ е в размер на 4,00 лв., а един храноден в размер на 8,00 лв., съгласно ПМС № 13 от 29.01.2024г., за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г.

При консумация:
Над базовата стойност (8,00 лв.) – намалението е в размер 4,00 лв. за едно хранене.
Под базовата стойност (8,00 лв.) – намалението е 50% за консумираното, но не повече от 4,00 лв.

Храната в студентските столове се калкулира по себестойност.

При наличие на свободен капацитет в студентските столове може да се хранят и лица, които не са студенти, докторанти или специализанти, като заплащат за храната цена, която не може да бъде по-ниска от себестойността.


 

Правила за получаване на стикери за студентско столово хранене

 

 

Телефон за информация  052/ 383 268

Студенстски стол в кампуса на ТУ-Варна, находящ се в гр. Варна, ул. Студентска 1.

СО, бл. 18 на ТУ-Варна, находящо се в гр. Варна, ул. Дубровник 18.