Базова стойност на едно хранене е в рамките на 5,00 лв. за студенти, докторанти и специализанти.

 

Държавната субсидия за едно хранене/обяд или вечеря/ е в размер на 2,50лв., а за един храноден в размер на 5,00 лв., съгласно ПМС № 31 от 17 март 2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г.

 

При консумация:

Над базовата стойност (5,00 лв.)-намалението е в размер на 2,50 лв. за едно хранене.

Под базовата стойност (5,00 лв.)-намалението е 50% от консумираното, но не повече от 2,50 лв.

Заповед

 

Правила за получаване на стикери за студентско столово хранене

Заявление за преподаватели и служители на ТУ-Варна

 

Телефон за информация  052/ 383 268

Студенстски стол в кампуса на ТУ-Варна, находящ се в гр. Варна, ул. Студентска 1.

СО, бл. 18 на ТУ-Варна, находящо се в гр. Варна, ул. Дубровник 18.