Базова стойност на едно хранене е в рамките на 7,00 лв. за студенти, докторанти и специализанти.

Държавна субсидия за едно хранене /обяд или вечеря/ е в размер на 3,50 лв., а за един храноден в размер на 7,00 лв., съгласно ПМС № 31 от 17 март 2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г.

При консумация:

Над базовата стойност (7,00 лв.) - намалението е в размер 3,50 лв. за едно хранене.
Под базовата стойност (7,00 лв.) - намалението е 50% от консумираното, но не повече от 3,50 лв.

Храната в студентските столове се калкулира по себестойност.

При наличие на свободен капацитет в студентските столове може да се хранят и лица, които не са студенти, докторанти или специализанти, като заплащат за храната цена, която не може да бъде по-ниска от себестойността.


 

Правила за получаване на стикери за студентско столово хранене

Заявление за преподаватели и служители на ТУ-Варна

 Заповед за студентско столово хранене

 

Телефон за информация  052/ 383 268

Студенстски стол в кампуса на ТУ-Варна, находящ се в гр. Варна, ул. Студентска 1.

СО, бл. 18 на ТУ-Варна, находящо се в гр. Варна, ул. Дубровник 18.