Форма за заключителен отчет: ТУК

Форма за отчет за второ полугодие:  ТУК

Форма за отчет за първите 6 месеца:  ТУК

 

 

Втора покана за селекция на кандидати за модули ,,Млади учени” и ,,Постдокторанти”:

https://www1.tu-varna.bg/tu-varna/index.php/nauchna-deinost/nauchnoizsledovatelski-institut/saobshteniya-nii/2094-nnp-mladi-ucheni-i-postdoktoranti-2-vtori-anons

 

Първа покана за селекция на кандидати за модули ,,Млади учени” и ,,Постдокторанти”:

https://www1.tu-varna.bg/tu-varna/index.php/nauchna-deinost/nauchnoizsledovatelski-institut/saobshteniya-nii/2067-nnp-mladi-ucheni-i-postdoktoranti-2