Колежът в структурата на ТУ-Варна води обучение по специалностите:

Курсът на обучение в Колежа в структурата на ТУ-Варна е 3 години за редовно обучение и 4 години задочно обучение по държавна поръчка. Завършилите получават висше образование с ОКС "Професионален бакалавър"с професионална квалификация "Специалист"

Завършилите Колежа може да продължат своето обучение в ТУ-Варна за придобиване на по-висока степен на образование "магистър".

Приемът в Колежа в структурата на ТУ-Варна е чрез оценки от ДЗИ (Държавен зрелостен изпит) и/или конкурсен изпит с тест по: “Общотехническа подготовка”.

Професионалните бакалаври, завършили Колежа, намират прием във всички отрасли на индустриалната автоматизация, транспортните предприятия и фирми и се реализират в различни сфери на големия, среден и малък бизнес.

Директор

доц. д-р инж. Веселин Тодоров Михайлов
Тел: 052 / 383 598
Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Към сайта на Колежа »

Още


Колеж:

«Колеж в структурата на ТУ-Варна»

Директор на Колежа

доц. д-р инж. Веселин Тодоров Михайлов

Състав на Колежа

доц. д-р инж. Красимир Цанов Богданов

 

Създаване на Колежа

 

Колежът е основан през 1988г., като «Техникум над средно образование по химическа промишленост и машиностроене –гр.Варна», интегриран с ВХТИ –София и ВМЕИ – Варна.

През 1989 г.   «Техникума над средно образование по химическа промишленост и машиностроене» –гр.Варна е преобразуван  в «Полувисш институт по химическа промишленост и машиностроене­ –гр. Варна» към ВХТИ-София и ВМЕИ- Варна.

През  1997 г.   «Полувисшият институт по химическа промишленост и машиностроене –Варна»   е преобразуван в  «Колеж в структурата на Техническия университет-Варна».  

Научни направления в които работи състава на Колежа

·  Машинно инженерство;
·  Автоматика и системи за управление;
·  Мехатроника;
·  Теория и конструкция на двигатели с вътрешно горене;
·  Теория и конструкция на автомобилна техника
·  Работен процес на двигатели с вътрешно горене и алтернативни горива;
·  Автоматични предавателни кутии и трансмисии;
·  Автотехническа експертиза на пътно-транспортни произшествия.

Тематика на научните изследвания

 

·  Автоматизация на технологични процеси, параметрична оптимизация, модално, адаптивно и оптимално управление;
·  Управление на електромеханични системи – векторно, безсензорно, адаптивно, невронно управление;
·  Управление на качеството;
·  Управление на мобилни роботи;
·  Експертни системи и експертни размити системи;
·  Мехатроника;
·  Автоматизирани електрозадвижвания;
·  Устойчиво развитие и използване на земеделска и транспортна техника;
·  Газови и биогорива използвани за работа на ДВГ.
·  Изследване горивния процес на дизелов двигател при работа с биогорива и с добавка на газови горива

Постижения на научните изследвания

 

·  Подобряване на контактните характеристики на корабни валове, плъзгащи лагери, корабни витла, аеро-космически апарати;
·  Разработване на фарова автоматика ;
·  Нови методи за обучение в средните училища, базирани на теорията за множеството интели-гентности;
·  Иновативен подход при обучение на заети лица.

Фирми, в които се внедряват резултатите от научните изследвания:

·  Кораборемонтен завод «Одесос-ЕООД» Варна;
·  Кораборемонтен завод «Терем-Флотски арсенал-ООД» Варна;
·  Фирма «Реалид» Варна (малкотонажни съдове и морски съоръжения);
·  ДП «Пристанища и инфраструктура»;
·  Средното професионално образование;
·  Monash University, Clayton Campus Viktoria, 3800, Australia.
·  Каси Аутомейшън ООД – Варна, К и К ДС ООД – Варна.