Годишник ТУ

Годишник на Технически университет - Варна >>>


Желаете да публикувате в Годишника на Технически университет - Варна?

Препоръчваме ви да разгледате страницата "За списанието" и да се запознаете с научните области на Годишника на Технически университет - Варна, както и с Изискванията за публикуване от страна на авторите.  

Такса за публикуване: Политиката на Технически университет - Варна е всички желаещи Автори да могат да публикуват до две статии на издание, без да им бъдат начислявани никакви такси за публикуване или такива за литературна обработка. 

Авторите трябва да се регистрират на сайта, преди да могат да изпращат статии за публикуване, или ако вече са регистрирани, трябва да влязат в Потребителския си профил и да стартират процеса за изпращане на материал за публикуване, като спазват дадените указания.

Обръщаме внимание на регистриращите се Автори, че могат да се възползват от възможността да се запишат и като Рецензенти на Годишника на Технически университет - Варна. За да се регистрирате като Рецензент трябва да притежавате като минимум образователна и научна степен "Доктор", да се запознаете предварително с Изискванията към рецензентите и в случай че сте съгласен с тях, да включите отметката "Да, искане за роля на Рецензент" и в полето под нея да посочите вашата област(и) на научна компетентност.

По-долу е представено видео - ръководство на автора в 3 части, както следва:

 


Първа част е посветена на начините по които можете да попаднете на уебсайта на Годишник на Технически университет - Варна, как можете да изтеглите и използвате шаблона за форматиране на вашата статия, какви са целите, обхвата и секциите на списанието, приетите изисквания за публикуване, както и на какво трябва да се обръща особено внимание при подготовката на статиите ви.

 


Втора част показва как трябва да се регистрирате в сайта на Годишника на Технически университет - Варна за да може да изпращате статии за публикуване и как можете да се запишете като експерт, който ще може да участва в процеса на рецензиране на статии, освен да бъдете само автор.

 


Трета част показва каква е последователността, която трябва да се следва когато авторите регистрират и изпращат статия за публикуване. Също така в тази част се дава информация за по-нататъшните стъпки от процеса на преглед, проверка за изпълнение на изискванията, рецензиране и публикуване на статии в Годишника на Технически университет - Варна.

 


Видео-ръководство за Рецензенти в Годишника на Технически университет - Варна