Информация за здравното осигуряване за студенти и докторанти редовно обучение:

Всички  обучаващи се в редовна форма на обучение студенти до навършване на  26-годишна възраст и докторанти във висшите училища, подлежат на здравно осигуряване за сметка на републиканския бюджет. 

Съгласно чл. 67 от Закона за висшето образование статут на студент или докторант се придобива при записване във висше училище и се загубва при отписване, както и за срока на отстраняване от висшето училище по чл. 74, ал. 2 от ЗВО, поради което здравноосигурителните вноски на обучаващите се, се дължат от датата на записването им във висшите училища до датата на отписването им (Закон за висшето образование изм. и доп., бр. 99 в ДВ от 16.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г.).

Със студентски права във висшето училище се считат прекъсналите по болест, прекъснали поради бременност и раждане и прекъсналите по слаб успех съгласно Закона за висшето образование(чл. 70 ал. 9 от ЗВО).

Българските студенти, обучаващи се в чужбина по двустранни спогодби или договори, по които страна е България, подлежат на здравно осигуряване за сметка на републиканския бюджет.

Декларация за здравно осигуряване се подава в началото на  всяка учебна година /м. октомври/, а също така и при промяна на декларираните обстоятелства.

Ако студента не подаде декларация и не се осигурява по друг начин, отговорност носи самия студент, което налага сам да поеме здравното си осигуряване.

Студенти, които получават доходи, не следва да бъдат осигурявани от ТУ-Варна

Студенти след първата редовна сесия на държавен изпит или дипломна работа /месец юни/юли/, не следва да бъдат здравно осигурявани от ТУ-Варна.

Новозаписаните студенти следва сами да внесат здравните си осигуровки към НАП за летните месеци. За периода от завършване на средното до започване на висшето си образование или работа на трудов договор, те трябва да внесат здравните си осигуровки за своя сметка.

Здравните осигуровки за студентите от 1 курс ще се подават от университета и поемат от държавния бюджет, считано от октомври месец. 

Декларацията важи една учебна година, включително и летните месеци.

За учебната 2023/2024 година, декларации ще се приемат през м. октомври 2023 год., в стая 307 на Машинен факултет ТУ-Варна.

Задължително при подаване на декларация за здравно осигуряване се представя студентска книжка със заверен текущ /зимен/летен/ семестър.

 

Бланка 1 за текущата учебна година

Бланка 2 за предходни години

Бланка 3 за прекратяване на здравните осигуровки

Проверка на здравноосигурителен статус в НАП


За повече информация:

Ивелина Димитрова
инспектор СЗО към ТУ-Варна
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
тел.: 052/ 383 268