Научен екип на Технически университет – Варна, с ръководител проф. Тодор Ганчев, привлече 1.5 мил. лв. за развитието на гр. Варна с пореден научноизследователски проект, финансиран по програмата Хоризонт 2020 на ЕС. Проектът ILIAD (INTEGRATED DigitaL Framework FOR Comprehensive MARITIME DATA AND INFORMATION SERVICES), разработен от международен консорциум с активното участие на ТУ-Варна, получи финансиране в размер на 19 мил. евра по Европейската програма Horizon 2020. Дейностите по проекта са насочени към разработване на цифров двойник на световния океан, който да позволи едновременна комуникация със системи и модели от реалния свят.

В проекта са заделени 1.5 мил. лв. за създаване на цифров двойник на Варненския залив и плавателните канали свързващи го с Варненското езеро. В тази връзка, ТУ-Варна ще получи над 800 хил. лв. за създаване на компютърни модели на процесите във Варненския залив, както и нови технологични прототипи използващи елементи на изкуствен интелект, които да подпомогнат навигацията на корабите при неблагоприятни метеорологични условия и подобрят сигурността при преминаване през плавателните канали свързващи залива с Варненското езеро. Партньори при реализацията на тази амбициозна цел са Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, което ще получи над 346 хил. лв. за инсталиране и валидиране на технологичните прототипи и Националният Институт по Метеорология и Хидрология, който ще получи 340 хил. лв. за подпомагане събирането на данни и моделиране динамиката на метеорологичните условия във Варненския залив. Реализацията на проекта ще доведе до измерим икономически ефект за гр. Варна заради значителното намаляване на времето, през което корабите изчакват благоприятни условия за преминаване през плавателните канали.