С уважение и гордост днес се прекланяме пред всички знайни и незнайни български герои, осъществили и защитили Съединението на Княжество България и Източна Румелия.
Нека да бъдем техни достойни наследници, да се стремим към добруването на цялото ни общество и просперитета на държавата ни!

проф. д-р инж. Венцислав Вълчев
ректор на Технически университет - Варна