Технически университет във Варна е създаден през 1962 г. с Постановление на Министерския съвет на НР България и Указ на Народното събрание.

Новото висше учебно заведение трябва да осигури инженери за корабостроенето, транспорта, машиностроенето, електроенергетиката и комуникационната техника, необходими за развиващите се в Североизточна България индустриални комплекси в областта на химията, корабостроенето и кораборемонта, двигателостроенето, транспорта, електроенергетиката, електрониката и съобщенията.

МЕИ-Варна

Първоначално университетът се създава под името Машинно-електротехнически институт (МЕИ-Варна) с три факултета: Машиностроителен, Електротехнически и Корабостроителен. Първият прием на студенти в МЕИ-Варна е през учебната 1963/64 г. по следните специалности: Двигатели с вътрешно горене, Корабни машини и механизми, Корабостроене, Технология на машиностроенето, Електрически машини и апарати, Радиотехника, Далекосъобщителна техника, Автоматика и телемеханика и Автоматизация на производството.

Със създаването на МЕИ-Варна на практика е възстановен Техническият факултет към Държавния университет "Свети Кирил Славянобългарски" гр. Варна, официално отворил врати на 18 август 1945 г. Техническият факултет е имал следните отдели: машиностроителен, корабостроителен, електротехнически, строително-архитектурен и индустриална химия.

С промените в обществено-политическия живот в България през този период, факултетът, както и университетът, претърпяват значителни реформи. Така през 1958 г. се дипломират последните инженери-корабостроители, обучавани в Техническия факултет.

Първите преподаватели в МЕИ-Варна само допреди няколко години са обучавали студенти в Техническия факултет или са негови възпитаници. Заради това се смята, че МЕИ-Варна е правоприемник на Техническия факултет към Варненския държавен университет.

Технически университет-Варна

През годините на своето съществуване МЕИ-Варна от малък институт, подготвящ инженерни кадри с регионално значение, се превръща в Технически университет с национално значение, провеждащ обучение на студенти по 23 специалности. За 40-годишния период на дейност на ТУ-Варна са дипломирани 28976 специалисти с висше образование в областта на "Технически науки", "Природни науки, математика и информатика", "Социални, стопански и правни науки" и "Педагогически науки в направление Техника и технологии".

60 години ТУ-ВАРНА

През 2022 г. университетът чества 60-годишнината си. Юбилейната програма включва събития, които протичат в продължение на 2022 г. и 2023 г. Кулминацията на тържествата е Тържествено събрание и концерт под патронажа на Президента на Р България Румен Радев. Към страницата на Празника на университета - 14.10.2022 г. »

Кампус

В настоящия момент ТУ-Варна разполага с пасивен сграден фонд с разгъната застроена площ от 67542 кв. м. Всички сгради на университета са сравнително нови - построени са след 1968 г.

Университетът разполага с 3 студентски общежития с 1450 места и 2 студентски стола. Студентските общежития се намират на разстояние приблизително 750 м от сградите на университета.

Компактното разположение на университета, общежитията и стола създава благоприятни условия за живот и работа на студентите.

Университетът разполага със съвременна спортна база: спортна зала, фитнес център, зала за тенис на маса, шахклуб и открити спортни съоръжения (футболно, 2 баскетболни и 2 волейболни игрища).

Карта

В настоящия момент структурата на ТУ-Варна включва 4 факултета и 2 колежа и един департамент:

  • Машинно-технологичен факултет
  • Корабостроителен факултет
  • Електротехнически факултет
  • Факултет по изчислителна техника и автоматизация
  • Колеж в структурата на ТУ - Варна
  • Добруджански технологичен колеж
  • Департамен МФЕО

Ректори на ТУ-Варна през всички тези години са били:

з.д.т. проф. к.т.н. инж. Марин Опрев
от 01.01.1963 г. до 09.03.1967 г.

з.д.т. проф. к.т.н. инж. Петър Пенчев
от 09.03.1967 г. до 01.03.1973 г.

проф. инж. Лефтер Лефтеров
от 01.03 1973 г. до 15.10.1979 г.

з.д.т. проф. д.т.н. инж. Емил Станчев
от 15.10.1979 г. до 25.01.1985 г.

проф. д.т.н. инж. Дончо Дончев
от 07.03 1985 г. до 03.12.1986 г.

проф. д.т.н. инж. Димитър Димитров
от 03.12.1986 г. до 15.04.1991 г.

проф д.т.н. инж. Асен Недев
от 15.04.1991 г. до 15.09.1999 г.

проф. д-р инж. Стефан Барудов
от 15.09.1999 г. до 14.05.2007 г.

проф. д-р инж. Овид Фархи
от 14.05.2007 г. до 01.07.2015 г.

проф. дн инж. Росен Василев
от 01.07.2015 г. до 13.11.2018 г.

проф. д-р инж. Розалина Димова
от 13.11.2018 г. до 22.03.2019 г.

проф. д-р инж. Венцислав Вълчев
от 23.03.2019 г. до 26.06.2023 г.

проф. д-р Драгомир Пламенов
от 26.06.2023 г. до момента