Първа лятна школа
Стартът беше даден с първата лятна школа, водена от експерта по медицинска физика проф. Паоло Русо от Университета Федерико II в Неапол, Италия. Обучението на тема ”Advanced 3D Imaging for Biology Samples” е отговор на необходимостта от ново поколение интердисциплинарни специалисти. Лятната школа беше насочена към студенти в магистърската програма, докторанти и млади учени в областта на биомедицинското инженерство и медицинската физика.

Заместник-ректорът по научна, научно-приложна и проектна дейност - доц. д-р инж. Николай Минчев, откри лятната школа и изрази задоволство от факта, че ТУ-Варна привлича признати експерти, които да обучават студентите и младите учени на университета. Доц. Минчев допълни, че ръководството на ТУ-Варна винаги ще подкрепя инициативи, чиято цел е повишаване компетентността на студентите и нивото на висшето училище.

За постигане на по-високи резултати от обучението, екипът на проект MaXIMA организира първата лятна школа с предимно теоретична насоченост, а домакинството на ТУ-Варна даде шанс на повече желаещи да се включат в курса. В четиридневното обучение участваха 15 души от ТУ-Варна и МУ-Варна, които присъстваха на седемте лекции: X-ray CT Basics; X-ray Tubes; 2D Radiography Detectors; Image Quality Parameters; CT Reconstruction; Micro-CT Scanners; Micro-CT Dose. На третият ден от старта на лятната школа, д-р Кристина Близнакова - координатор на проект MaXIMA, организира посещение в Онкологичния център в УМБАЛ "Света Марина" във Варна. Тази стъпка помогна на участниците да получат представа за някои практически аспекти при сканиране на компютърен томограф.

Специална сесия в рамките на конференцията IEEE BlackSeaCom 2016

Броени дни след края на лятната школа се проведе следващата инициатива, организираната от екипа на проект MaXIMA - специална сесия “eHealth and Networking for Advanced Cancer Detection”, част от международната конференция на IEEE BlackSeaCom 2016.
Големият интерес към специалната сесията беше очакван предвид имената, които взеха участие със свои презентации: Веска Георгиева от ТУ-София; Бобан Темелковски от Военната Академия на Македония; д-р Кристина Близнакова от ТУ-Варна, координатор на проект MaXIMA; д-р Йоанис Сехопулос от Университетски медицински център в Холандия; д-р Оливър Диаз от Университета в Джирона, Испания; доц. Недялко Николов – Декан на ФИТА, ТУ-Варна; доц. Иван Булиев от ТУ-Варна; Майкъл Джордж – представител на фирма IDT, Германия; Джовани Метивиер от Университета в Неапол – Федерико II, Италия.
С присъствието си на специалната сесия всички участници изразиха признание към постиженията в научната работа на д-р Кристина Близнакова в областта на разработки на нови технологии за ранно диагностициране на рак на гърдата.

Втора работна среща на Консорциума на проект MaXIMA

Последното от серията проектни събития е предстоящата среща на Консорциума на 21 и 22 Юни в Малмьо, Швеция, където ще се отчетат резултатите от проведената до момента научна работа и реализираните инициативи по проекта и ще се планират новите дейности за втората половина на 2016. Актуалната информация за предстоящите събития се публикува в сайта на проекта www.maxima-tuv.eu.
Проект
MaXIMA е финансиран по Европейска рамкова програма Хоризонт 2020. Партньори по проект MaXIMA (Three dimensional breast cancer models for X-ray imaging research, EU programme Horizon2020) са Технически университет - Варна, България, Католическият университет в Льовен, Белгия (Katholieke Universiteit Leuven), Университетът Федерико II в Неапол, Италия (Università degli Studi di Napoli Federico II).

 

Янита Черногорова
Технически секретар на проект
MaXIMA