На 17 февруари учениците от 11а клас - Пенка Николаева Николова, Даниел Руменов Костов и Еманоела Ефтимова Карагьозова с техния ръководител Олга Ангелова участваха в Национално състезание за най-добра  иновативна идея,  организирано от катедра „Индустриален мениджмънт“ при Технически университет - Варна. Учениците от СУ "Димчо Дебелянов" достойно защитиха своя проект „Да живеем заедно днес“ и получиха грамоти, с които са приети за студенти, ако желаят да се обучават в специалността „Индустриален мениджмънт“.

http://www.sou-ddeb.com/