ОТДЕЛЕНИЕ  ЗА  ПОВИШАВАНЕ  НА  КВАЛИФИКАЦИЯТА В СТРУКТУРАТА НА ТУ-Варна е звено за непрекъснато и следдипломно обучение, което действа на основата на Закона за висшето образование, Правилника за устройството на ТУ-Варна и Правилника за дейността на ОПК.

ОПК  организира и провежда платено обучение за придобиване на знания, умения и допълнителна професионална квалификация в желана област в зависимост от нуждите на фирми, ведомства и физически лица.

СПЕЦИАЛИЗАНТ е лице, което повишава квалификацията си по специализиран учебен план, без да придобива по-висока ОКС.

Обучението в ОПК е краткосрочно или  дългосрочно:

КРАТКОСРОЧНОТО ОБУЧЕНИЕ  е насочено към придобиване на знания и умения чрез квалификационни курсове за своевременно решаване на задачи от приложен характер. Продължителността на обучението е до 1 семестър /брой уч.часове/. На успешно завършилите се издава Удостоверение за професионална квалификация или допълнително обучение.

ДЪЛГОСРОЧНОТО ОБУЧЕНИЕ Е ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ЗАДЪЛБОЧЕНИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ,КОИТО СЪОТВЕТСТВАТ НА ТЯСНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ИЗБРАНАТА ОБЛАСТ ИЛИ СА ОБВЪРЗАНИ  ОТ НОРМАТИВНА БАЗА.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО Е ОТ ДВА СЕМЕСТЪРА ДО ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА.

В КРАЯ НА ВСЕКИ СЕМЕСТЪР СЕ ПОЛАГАТ ИЗПИТИ ПО ОПРЕДЕЛЕН ГРАФИК. Обучението завършва с разработване и защита на заключителен проект или полагане на заключителни изпити.

На успешно завършилите се издава Свидетелство за професионална квалификация.

ОБУЧЕНИЕТО НА КУРСИСТИТЕ И СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ В ОПК СЕ ПРОВЕЖДА ОТ ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ТЕ СА ПРЕДПОСТАВКА ЗА ЗАДЪЛБОЧЕНА ПОДГОТОВКА И УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЯ.

ЗА КОНТАКТИ:

ОРГАНИЗАТОР  ОПК:

тел: 0894642307
email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.