БТА, 01.03.2017

Екип от Техническия университет във Варна ще изследва влиянието на нововъведените в експлоатация възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ върху енергетиката. Това ще стане в рамките на проект "Изследване на устойчивостта на електроенергийната система и управлението на честотата при преобладаващ дял на производство от възобновяема енергия". Цялата публикация прочетете тук.