Без откъсване от работа – сертификати за стругари, заварчици, IT специалисти, интериорни дизайнери, специалисти за технически прегледи на МПС… 

            Обезкръвената родна индустрия, изоставена от най-добрите си   технически кадри заради по-високото заплащане в други страни, все още  мъчително се изправя на крака. А в същото време се разкриват редица нови предприятия и фирми на промишлеността, които изпитват остър глад най-вече за средни технически специалисти, като стругари, заварчици, шлосери.    Каква е вярната формула  за набавяне на нов кадрови ресурс в бранша?

            Чувствайки се отговорен не само за обучението на инженери, а и за средни техници и други специалисти, академичният състав на университета от години отдава част от базата си за тази потребност чрез своите звена „Център за професионално обучение” (ЦПО) и „Отделение за повишаване на квалификацията” (ОПК). От пролетта на тази година, оборудвани с нова, съвременна материално-техническа база, двете подразделения вече са единен   Квалификационен  център,  в който те запазват спецификата си.
               „Заложихме на добрите мениджърски практики, за да добием популярност сред производствените структури в региона, като се започне  от всеки завод в Девненския комбинат, та до тези от корабната индустрия – споделя ръководителят  на Центъра г-н  Георги Памуков – Навсякъде срещаме разбираме, защото кадровият проблем на производителите търси решението си в лицето на авторитетни партньори, какъвто несъмнено е нашият университет със своя

Център за професионално обучение

 През годините вече много средни техници с недостатъчна квалификация, включително жени, завършиха при нас месечни или дневни курсове според производствената си практика и специализация и получиха съответните сертификати за придобитите умения. Освен  вече работещи в заводски производства, тук се обучават и хора без квалификация, но с желание да постъпят на работа като заварчици, стругари и т.н. Друга група кандидати са наши студенти от различни специалности, които искат да усвоят допълнителни трудови умения. Колко добре би било за  един, примерно корабоводител, да познава заварочните действия при случила се авария в открито море. Или дори за всеки, който би искал сам да се справя с проблеми от техническо естество в жилището си. Имаме и часове по теория, но се набляга главно на практиката. За обучението си в курсовете ни нашите студенти заплащат 150 лева, а за външните кандидати таксата е 500 лева. Получилите наши свидетелства за професионална квалификация впоследствие са със сигурни работни места.”
            С г-н Памуков разглеждаме техническата база за обучение, която е с със 7 работни места за заваряване. Попадаме на млад мъж, Данаил Великов, един от дванадесетте, които се обучават сега тук. В момента той упражнява ръчно електродъгова пространствена заварка. Работи във варненска фирма като шлосер, но по своя воля е решил да придобие и свидетелство за квалификация за заваряване, за да увеличи изпълнителските си възможности. Вече е на финала на подготовката, като досега се е обучавал 3 седмици по 3.5 часа дневно, ползвайки годишния си отпуск. Много е доволен от учебната база и от сертифицирания майстор заварчик Илия Илиев, който го подготвя – професионалист, преминал през редица варненски заводи.

 

Данаил Великов, Георги Памуков, Илия Илиев (от ляво надясно).

             Под работните станове се виждат реостатите с общо за петте маси захранване. „Курсът по заваряване е за около 20 дни – обяснява майсторът. – Но всъщност, задържам курсистите докато усвоят напълно материята, защото на някои това по-трудно се отдава.”
            На едно от двете работни места със станове за аргоно-дъгово и газо-пламъчно заваряване виждаме да усвоява умения Радко Кирилов, студент четвърти курс в специалност „Медицинска електроника” на Колежа при университета. „Колкото повече практически умения усвоявам, толкова по-уверен се чувствам – обяснява младежът решението си да се подготвя и за заварчик. – Като се дипломирам в университета, смятам да започна работа в някоя фирма за медицинска апаратура, а наученото сега може да ми е от полза. Най-малкото, ще мога да се справям със собствени битови проблеми.”

Илия Илиев, Георги Памуков, Радко Кирилов (от ляво надясно).

            Ръководителят Георги Памуков споделя проблемите при организираните  курсове за спасители при бедствия, аварии и катастрофи. Кандидати има много, но тъй като курсът е 6-месечен и с триизмерно онагледяване на екстремални ситуации, заплащането не е във възможностите на всеки. Търсейки подходящото решение, г-н Памуков е разговарял с областния управител инж. Стоян Пасев и  с   кметовете от областта, за да осигурят финансово подготовката на свои специалисти по този  важен за всяко населено място проблем. Оказало се е, че за тази година не са заложени средства в бюджетите, но ще се направи необходимото в най-близко бъдеще да се осигури нужният ресурс.
            Голям е интересът и за курсовете за специалисти за технически прегледи на МПС. По тях постоянно се обучават групи от 10 – 12 курсисти за по 3 – 4 дни, които са задължени да подновяват сертификаките си през определен брой години.
            Курсовете за модните в последно време IT специалисти и дизайнери са предпочитани от много млади хора.

            За повече информация – Мария Данева, тел. 052/383 449; 0894 642 307

            Второто звено на Квалификационния център,

Отделение за повишаване на квалификацията,

организира курсове за непрекъсната следдипломно платено обучение за придобиване на знания, умения и следдипломна квалификация, съобразени с потребностите за работна ръка на ведомства, фирми.
             Организаторът на курсовете София Сергеева разказва за двете форми на подготовка: краткосрочна –  за квалификационни курсове за решаване на задачи от приложен характер, с обучение от 1 семестър; и дългосрочна – за задълбочени знания и умения, съответстващи на определена тясна специализация или обвързани от нормативна база, със срок за подготовка от 2 семестъра до 1 година.            За получаването на свидетелство за професионална квалификация накрая се защитава разработен проект или се полага изпит. Обучението е в курсове като „работа с продукти за растителна защита”, „форекс търговия за реализиране на търговски сделки” „индивидуални специализации по транспортна техника и технологии” и др. Провеждат се и кандидатстудентски курсове за подготовка, курсове за запознаване с подновени наредби и законови разпоредби при различни министерства.

            За повече информация – София Сергеева, тел. 052/383 420; е-mail Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Николай ЖЕКОВ